Skyltar utomhus

Principer för markbundna skyltar, fasadskyltar, områdesskyltar och övriga utomhusskyltar.

Tillämpningsregler vid skyltning

Det ska vara enkelt för kommunens verksamheter att hålla skyltarna uppdaterade. Därför finns tillämpningsregler vid skyltning av kommunens verksamheter som stöd vid beställning av skyltar.

Principer för utomhusskyltning

 • Vid önskemål om belyst skylt, ange att skylten ska ha ett skymningsrelä. Då släcks skylten när det är ljust ute och tänds när det skymmer.
 • Markbundna skyltar ska placeras så att de inte utgör fara för exempelvis synskadade. En bra placering är till exempel en grönyta där en kantsten stoppar upp, eller att placera skylten mot en vägg.
 • Det finns två standarder för fasadskylt i Umeå kommuns profil; en med vit bakgrund och en med färgad bakgrund. Skyltarna med vit bakgrund rekommenderas på mörka väggar eller platser med mörk bakgrund. Skyltar med färgad bakgrund rekommenderas på ljusa väggar och där bakgrunden är ljus.
 • Teckensnittet är Calibri och skärningen regular.

De flesta större skyltar utomhus kräver skyltlov

Markbundna skyltar, fasadskyltar och orienteringstavlor kräver att du ansöker om bygglov/skyltlov innan skylten kan sättas upp.

Ansök om skyltlov

Utformning av skyltar

Avsändare på skyltar (verksamhetsnamn)

Det är viktigt att avsändaren på skylten är tydlig och skriven enligt Umeå kommuns riktlinjer för namngivning. Stäm av avsändare på skyltar med ansvarig kommunikatör.

Skissernas bottenfärg

Skyltarnas bottenfärg är vit. Den grå färgen i exemplen är en illustrativ färg för att visa tillgänglig yta.

Utformning av fasadskylt/markbunden skylt

Principer för utformning av fasadskylt

Utformning av områdesskyltar

Områdesskylt till större byggnader med flera entréer.

Områdesskylt på stativ
 • Områdeskartan ska vara en ”platt” situationsplan.
 • Bokstäver och pilar som markerar entréer samt prick ”Här är du” ska ha god kontrast mot skyltplattans bakgrund
 • Placera inte den röda ”Här är du”-pricken på en grön eller mörk yta, då är det svårt att se den.
 • Placera kartbilden på skylten åt det håll besökaren befinner sig när denne tittar på skylten.
 • Parkeringar för rörelsehindrade bör placeras i kartan
 • Markera gärna entréer med en pilspetssymbol.
 • För stora fastigheter med många olika avdelningar som tenderar att flytta runt kan man med fördel bygga upp namnen på ett lamellsystem där man enkelt kan välja att byta plats på avdelningarnas namn i skylten.

Utformning av hänvisnings- och riktningsskyltar

Hänvisningsskyltar använder pilarna för att visa riktning. På byggnader med flera ingångar kan det också vara nödvändigt att komplettera med ingångsmarkeringar för att besökare lätt ska hitta. Exempel:

Principer för utformning av hänvisningsskyltar

Utformning av platsskyltar utomhus

Standardskyltar finns framtagna för:

 • Personalentré
 • Varumottagning (olika varianter beroende på verksamhet)
 • Källsortering
 • Förråd
 • Barnvagnsförråd

Se utformning och beställningsnummer i:

Sidan publicerades