Skyltar i samarbetsprofil

I vissa kommunala fastigheter så finns det andra hyresgäster än kommunala verksamheter. Vi kan likna de fastigheterna vid företagshotell. Då använder vi ett skyltsystem i samarbetsprofil. Vi anger också namnet på förvaltaren av fastigheten på yttre skyltning.

Sidan publicerades