3.2.4.3 Markbeläggning natursten

Naturstensbeläggning används företrädesvis på ytor som är avsedda för fotgängare och cyklister och som sällan trafikeras av fordon. Om natursten används på frekvent trafikerade ytor anpassas typ av beläggning avseende val av stenstorlek/mönster, och erforderliga förstärkningsåtgärder utreds. Hällar på gång/cykelytor ska vara sågade på alla sidor. Ovansida ska vara flammad eller krysshamrad. Gatsten kan vara råkilad utom på ytor där tillgängligheten kräver flammad/råkilad yta. Vid val av sten beaktas risken för halka.

Vid val av sten beaktas också stenens ursprung avseende miljöpåverkan, arbetsmiljö och hållbarhet över tid avseende tillgång. Erforderlig trafikklass beaktas vid val av sten. Dessa faktorer kan vara styrande i olika omfattning beroende på projektets art.

Fogmaterial ska föreskrivas som minimerar risken för att det sopas upp samt att ogräs etableras. Detta är särskilt viktigt i ytor som inte trafikeras och är svårskötta som exempelvis refuger.

Om materialet sätts i betong ska följande sättmaterial användas:

  • CEM 1 BV/LA/SR (anläggningscement)
  • Ballast max 0–16 millimeter
  • Tryckhållfasthet > C 16/20
  • Jordfuktig konsistens

Vid projektering av naturstensytor beaktas Stenhandboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och "Tillbaka till stenåldern – handbok i stensättning" (utgiven av Svenska kommunförbundet).

Beakta behov avseende fogsprång mellan naturstenplattor utifrån väderberoende rörelse eller utvidgning av materialet.

Sidan publicerades