Bidrag och stöd

Umeå kommun erbjuder olika stöd till kommunens föreningar. Det finns stöd som riktar sig till bland annat er som vill ordna festivaler, barn- och ungdomsaktiviteter, kulturella mötesplatser eller göra aktiviteter för att främja folkhälsa. Under respektive bidrag kan ni läsa mer om vad som krävs för att er förening ska kunna göra en ansökan, vad ni kan få bidrag för, hur beslut tas och vem ni kontaktar.

Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar 2021 (hela regelverket) Obs! Regelverket består av en pdf som ännu inte är tillgänglighetsanpassad. Du hittar länkar till samtliga stöd och dess regler nedan.

Verksamhetsstöd och utvecklingsstöd

Samtliga stöd är uppdelade utifrån fyra olika områden.

Andra bidragsgivare

Det finns många andra bidragsgivare än Umeå kommun. Vi har samlat ihop dessa.

Sidan publicerades www.umea.se/bidrag