Förorenade områden

Kommunens ställningstaganden redovisas i Fördjupning för Umeå och gäller för kommunen som helhet.

Mer information

Se Fördjupning för Umeå för övergripande inriktning och ställningstaganden samt respektive gällande fördjupningar och tematiskt tillägg för förekommande konkretiseringar.

Fördjupning för Umeå

Översiktsplanens olika delar

Sidan publicerades