Vad är Sharing City Umeå?

Sharing City Umeå är en del av Sharing Cities Sweden. Det är ett nationellt program för delande städer. Programmet löper från augusti 2017 till september 2021 och syftar till att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer.

Slutrapport för Sharing City Umeå testbädd 2017-2021 , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Mål

Målen med programmet är att utveckla

 • världsledande testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå
 • en nationell nod, Sharing Cities Sweden, i syfte att stärka den nationella (och internationella) samverkan och främja ett gott erfarenhetsutbyte.

Korta fakta om projektet

Projekttid: 2017 – 1 september 2021

Budget: 24 miljoner

Finansiärer:

 • Vakin
 • Vinnova
 • Umeå kommun
 • Umeå universitet
 • Västerbottens läns landsting
 • Coompanion
 • Akademiska hus
 • Upab
 • Umeå energi

Vi som jobbar i projektet

Sharing City Umeå, övergripande: Philip Näslund, Ingela Hjulfors Berg

 • Servicehubb: Lucas Röhlinger, Curt Jonsson, Magnus Stenvall
 • Showroom Vakin: Johanna Cory, Elin Bäckman
 • Fritidsbanken: Johanna Vilhelmsson, Ida Odeblom
 • Integration och delningstjänster: Carina Lindberg, Ahmet Gümuscü
 • Mötesplatser (SMS): Roger Filipsson, Rehman Amin
 • Grönytor: Lisa Redin, Olov Bergström, Berit Nygren, Susannah Ottenius, Stina Hildingsson
 • Cykelstället: John Bylund
 • Digitala delningsplattformar: Oskar Ahlman, Per Levén
Logotyp för Sharing City Umeå
Logotyp för Green Umeå

Med stöd av:

Logotyp för Viable Cities
Logolimpa Vinnova, Energimyndigheten, Formas
Sidan publicerades