Byggskyltar och vepor

Vid byggprojekt ska vi alltid informera allmänheten via byggskyltar eller vepor om vad vi bygger och när det beräknas vara klart. Budskapet ska vara kort och koncist så att det är lätt att läsa för passerande bilister, cyklister och gående. Det är viktigt att skylten inte utgör en trafikfara.

Byggskyltar

Logotyp, avsändare

Vid byggskyltar ska Umeå kommuns logotyp och webbadress alltid vara med. Logotypen ska alltid placeras uppe i vänstra hörnet och webbadressen ska vara högerställd och linjerad i nederkant på logotypen. Om det finns en webbsida med en kortadress ska den anges.

Att ha med en illustration som visar hur det kommer att se ut är att föredra men är inte ett krav.

Storlek, ställning

Skyltarna har mått 180x240 centimeter eller 240x360 centimeter. Val av storlek beror på läsavståndet. Ställning kan ofta hyras av skyltleverantör.

Vid mindre arbeten, till exempel omledning av gång-och cykelväg ska skylten vara i storlek 70x100 centimeter. Dessa byggskyltar placeras vid mindre byggen som medborgaren passerar gående eller med cykel. Läsavståndet är mindre än för byggskyltar och därför kan rubriker och den förklarande texten ha mindre storlek.

Skylten ska placeras inom entreprenadområdet, i annat fall krävs tillstånd från Umeå kommun, Gator och parker.

Visa upp entreprenörer och samarbeten

Vid samarbeten kan andra logotyper än Umeå kommuns placeras längst ner på skylten.

Utformning av skyltar

Det finns tre varianter av skyltar. Byggskyltar med en illustration, som saknar bild eller byggskylt med karta. Den upphandlade skyltleverantören har mallar för skyltarna. Läs mer på intranätet hur beställning av byggskyltar går till.

Klicka på bilderna nedan för att förstora:

Förstora bilden

Skylt 1. Byggskylt utan bild

Förstora bilden

Skylt 2. Byggskylt med karta

Förstora bilden

Skylt 3. Byggskylt med illustration

Vepor

Vi använder vepor när vi bygger och det finns en lämplig plats för en vepa på ett byggstängsel. Umeå kommuns logotyp och webbadressen ska alltid vara med. Logotypen ska alltid placeras uppe i vänstra hörnet. Webbadressen ska vara högerställd och placeras till höger längst ned på den blå färgrutan.

Utformning av vepor

Skyltar kan beställas i olika storlekar men standard för byggvepor är 400x100 centimeter. Läs mer på intranätet hur beställning av vepor går till.

Sidan publicerades www.umea.se/byggskyltar