Bidrag och stöd

Umeå kommun erbjuder olika stöd till kommunens föreningar. Det finns stöd som riktar sig till bland annat föreningar som vill ordna festivaler, barn- och ungdomsaktiviteter, kulturella mötesplatser eller göra aktiviteter för att främja folkhälsa. Under respektive bidrag kan du läsa mer om vad som krävs för att er förening ska kunna ansöka, vad ni kan få bidrag för, hur beslut tas och kontaktuppgifter.

Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar 2021 (hela regelverket). Regelverket är en pdf-fil som ännu inte är tillgänglighetsanpassad. Du hittar länkar till samtliga stöd och regler för dem på sidan.

Verksamhetsstöd och utvecklingsstöd

Samtliga stöd är uppdelade utifrån fyra olika områden.

Elitsponsring

För elitlag finns möjlighet att ansöka om elitsponsring.

Andra bidragsgivare

Det finns många andra bidragsgivare än Umeå kommun. Vi har samlat ihop dessa.

Sidan publicerades www.umea.se/bidrag