3.1.3.7 Vattenskyddsområde

Krav

För att skydda kvalitén i våra vattentäkter ska både generella lagar och föreskrifter samt särskilda föreskrifter för enskilda vattentäkter följas.

Anmälan, tillstånd eller dispens kan behöva sökas eller lämnas in innan verksamhet påbörjas.

Arbetet ska dokumenteras i miljöplanen. Se 2.4 Miljö och klimat.

Sidan publicerades