3.1.3.5 Vattenskyddsområde

För att skydda kvalitén i våra vattentäkter ska både generella lagar och föreskrifter samt särskilda föreskrifter för enskilda vattentäkter följas.

Anmälan, tillstånd eller dispens kan behöva sökas eller lämnas in innan verksamhet påbörjas.

Arbetet ska dokumenteras i miljöplanen. Se 2.4 Miljö och klimat.

Mer information om vattenskyddsområden och länkar till anmälan, tillstånd och dispensdokumen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.t.

Information om befintliga vattenskyddsområden i kommunen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades