Stäng

Bidrag och stöd

Umeå kommun erbjuder olika former ekonomiskt stöd till kommunens föreningar. Det finns stöd som riktar sig till bland annat dig som vill anordna festival, barn- och ungdomsaktiviteter, kulturella mötesplatser eller göra aktiviteter för att främja folkhälsa, förebygga våld och skadegörelse. Under respektive bidrag kan läsa mer om vad som krävs för att du ska kunna göra en ansökan, vad du kan få bidrag för, hur beslut tas och vem du kontaktar.

Hela regelverket finns på Externa styrdokument, (Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar 2021)