Stäng

Scenario för Umeås klimatomställning

Kommunen arbetar för att utsläppen av växthusgaser ska minska och att fossila bränslen ska fasas ut. Ett av målen är att Umeå stad ska vara klimatneutralt år 2030. För att klara det krävs omställningar i hela samhället, där kommunen, företag, organisationer och invånare måste jobba tillsammans.

En viktig förutsättning för omställningen är att vi kan utveckla och visualisera olika scenarier som hjälper oss förstå hur Umeås omställning skulle kunna gå till. Till vår hjälp använder vi ett verktyg som visar ett möjligt scenario för hur Umeås utsläpp ska minska till 2030.

Just nu tar vi fram ett nytt scenario. Under tiden går det inte att komma åt verktyget.

Vad visar verktyget?

Verktyget visar koldioxidutsläpp, möjliga omställningar samt åtgärder för att minska utsläppen. Beräkningarna görs genom en stor mängd data i verktyget. Genom att beräkna och visa var det finns stora möjligheter att minska utsläpp kan effektiva åtgärder tas fram. Verktyget hjälper till att konkretisera omställningen i Umeå och visa på vad som behöver förändras för att Umeå ska nå målsättningar.

Du kan läsa mer om beräkningarna i verktyget samt på webbsidorna www.climateview.com Länk till annan webbplats. (fungerar ej i Internet Explorer) samt www.transitionpro ject.org Länk till annan webbplats.

Fungerar det i min dator?

Verktyget fungerar i Google Chrome, Safari, Firefox eller Microsoft Edge. Det fungerar inte i Internet Explorer.

Du kan läsa mer om beräkningarna i verktyget samt på webbsidorna www.climateview.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

En del av projektet Den koldioxidsnåla platsen

De genomförda aktiviteterna har varit en del av projektet Den koldioxidsnåla platsen - ett projekt i två delar.

Den första delen genomfördes i ett samarbete mellan kommunen och Umeå universitet. Projektet genomfördes 2016–2019 med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå energi och Upab.

En fortsättning av projektet genomfördes 2020–2023, det med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå energi, Umeå kommunföretag, Skellefteå kommun och Göteborgs stad.

Den koldioxidsnåla platsen

Sidan publicerades www.umea.se/klimatverktyg