Stäng
Rådhustorget i Umeå på kvällstid i januari.

Att dela på tjänster, saker och kunskap är bra för miljön. Umeå vill dela mer.

Sharing City Umeå

Sharing City Umeå bidrar till Umeås utveckling genom att testa nya lösningar och samarbeten. Vi tar oss an komplexa utmaningar och utmanar befintliga strukturer.

Genom delning arbetar vi för hållbarhet i alla dimensioner. Umeå kommuns vision är att bli 200 000 invånare senast år 2050 och vara en föregångare inom cirkulär ekonomi. Umeå är en aktiv deltagare i OECD-projektet "The Economics and Governance of Circular Economy in Cities".

Testar delningstjänster

Delningsekonomins möjligheter och risker ska testas och utvärderas. Delningstjänsterna ska förhoppningsvis bidra till en minskad energi- och klimatpåverkan och en hållbar utveckling men också till att främja en social hållbar utveckling i staden. Sharing City Umeå har även ett särskilt fokus på jämställdhet och integration. Programmet genomförs i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut.

En av fyra innovativa städer

Umeå är i dag en av fyra innovativa städer inom det nationella programmet Sharing Cities Sweden. De övriga städerna är Göteborg, Malmö och Stockholm. Sharing Cities Sweden är en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Syftet med programmet är att dela resurser inom en stad på effektivare sätt och att dela kunskap mellan deltagande städer. Sharing Cities bygger också på principerna bakom open source och open data.

Prenumerera på nyheter

Vill du prenumerera på nyheter om Sharing City Umeå?
Fyll i din mejladress och klicka på "OK". Som prenumerant får du ett mejl när en nyhet publiceras. Du kan när som helst avsluta din prenumeration. När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka nyheter om landbygdsutveckling.
Läs mer om behandling av din mejladress för denna prenumerationstjänst och dina rättigheter. 

Hantera prenumeration
Sidan publicerades www.umea.se/sharingcity