Gruppbild signering klimatkontrakt 2030-

Klimatkontraktet signerat för fjärde året i rad av Umeå kommun tillsammans med 23 andra städer, sex myndigheter och innovationsprogrammet Viable Cities.

Klimatkontrakt 2030 undertecknat

Nu har Umeå kommun och 23 andra städer skrivit klimatkontrakt med sex myndigheter och innovationsprogrammet Viable Cities. För Umeås del är det fjärde året i rad som kontraktet förnyas och ambitionerna skärps.

Från Skellefteå i norr till Malmö i söder, från storstad som Stockholm till landsbygdskommun som Mariestad, kraftsamlar många aktörer för klimatomställning. Inom Viable Cities arbetar 23 städer, som representerar 40 procent av Sveriges befolkning, och sex myndigheter för att gå före i klimatomställningen och bana väg för många andra att följa efter. Klimatkontrakt 2030 är ett verktyg för att tillsammans kontinuerligt och långsiktigt höja ambitionerna, och den 8 december signeras 2023 års klimatkontrakt av städerna och myndigheternas högsta ledning.

– ­Umeås strävan efter att minska sina klimatutsläpp klaras bara av tillsammans och med stöd från nationella aktörer och EU. I Klimatkontrakt 2030 tydliggörs hur och på vilka områden myndigheter och Umeå kommun måste samverka för att nå fram till vår gemensamma klimatomställning, säger kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun, Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå.

Städerna “glor och snor”

Städernas insatser sker inom alla områden och involverar allt fler organisationer. Och de kopieras. Städerna inom Viable Cities “glor och snor” av varandra, för att öka takten på den lokala omställningsresan. Alla i samhället behöver arbeta på nya sätt för att lyckas. Olika modeller för det utvecklas i snabb takt, exempelvis i form av lokala klimatavtal.

I år mobiliserar nära 400 företag tillsammans med kommuner i Umeå, Malmö, Karlstad, Gävle, Helsingborg, Kristianstad, Linköping, Eskilstuna, Borlänge och Uppsala.

Nya lösningar som drastiskt minskar utsläppen sprids: till exempel 50 procent lägre elförbrukning i Örebros kommunägda bostadsbolag ÖBo, digitalt stöd för att fler ska arbetspendla klimatsmart i Borlänge, och mer trä som byggmaterial i till exempel Skellefteå och Växjö.

Många av insatserna ger samtidigt andra vinster, utöver minskad klimatpåverkan, till exempel renare luft, grönare miljöer, lägre kostnader och ökad konkurrenskraft.

Från Sverige ut i världen

European Viable Cities Day – som arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige och Viable Cities – är en brygga mellan allt arbete som pågår i Sverige och inom EU för missionen kring klimatneutrala och hållbara städer. I Europa siktar över hundra städer, varav flera svenska, mot klimatneutralitet till 2030, som en del i EU:s gröna giv med det övergripande målet om en klimatneutral kontinent 2050.

– Just nu driver EU på klimatomställningen på ett mycket positivt sätt. Men det måste kombineras med ytterligare åtgärder på nationell, regional och lokal nivå. EU har inte alla verktygen. På transportområdet är samarbetet mellan olika aktörer särskilt viktigt och klimatkontrakten är ytterligare en yta för att öka den viktiga samverkan mellan Trafikverket och kommunerna, säger Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.

Transporter, av människor och gods, står för en stor del av klimatutsläppen som måste minskas radikalt. För att lösa det behöver många aktörer i samhället involveras. Just nu utvecklas verktyget systemdemonstratorer inom Viable Cities. Verktyget ska göra det lättare att möta komplexa utmaningar, som till exempel att nå klimatsmart mobilitet. Två städer testar detta tillsammans med en bredd av aktörer, Lund och Stockholm.

– Vi är övertygade om att systemdemonstratorer kommer att bli ett ovärderligt verktyg för den lokala omställningsresan de kommande åren, i Sverige, i EU och globalt. Nu krävs både mod och handling av alla: offentlig sektor, näringsliv, forskningsinstitut, civilsamhälle och politiker, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

Sidan publicerades