Översiktsbild på träffen med den strategiska gruppen

Uppstart med Strategiska gruppen

Stämingen var förväntansfull under torsdag den 30 mars 2023, då deltagare från nästan 20 av organisationerna anslutna till Umeå klimatfärdplan samlades för ett första möte i den strategiska gruppen.

Representanterna kom från: AFRY, Coompanion Västerbotten, Esam, Länsförsäkringar Västerbotten, Link Arkitektur, Martin och Servera , Region Västerbotten, RISE, Signify, StjärnaFyrkant, Swedavia Umeå Airport, Tyréns, Umeå kommun, Umeå kommunföretag, Umeå universitet, Vakin, Volvo GTO Umeå, White arkitekter

Vad ska den strategiska gruppen vara

Under den fyra timmar långa träffen fick gruppen tillsammans diskutera vilken roll och syfte en strategisk grupp under Umeå klimatfärdplan ska fylla. I en kurerad workshop kunde deltagarna i storgrupp och i mindre grupper dela med sig av sina idéer och erfarenheter för att hitta en gemensam riktning och struktur för det fortsatta arbetet.

Engagemanget var stort och alla närvarande var överens om att den strategiska gruppen ska driva arbetet framåt och agera ledstjärna i klimatfärdplansarbetet.

Hur jobbar vi vidare

Alla deltagande organisationer fick möjligheten att ta Lead inom valfritt fokusområde eller klimatutmaning som finns för Umeå klimatfärdplan och drygt 10 organisationer valde att på det här sättet ta på sig ytterligare ansvar för framdriften av Umeås klimatomställning. Just nu bokar vi på kansliet för Umeå klimatfärdplan in träffar utifrån de olika fokusområden där en eller flera organisationer har tagit Lead.

Att ansvaret för framdrift inom olika fokusområden, klimatutmaningar och andra frågor sprids ut bland anslutna organisationer är en unik organisering för just Umeås lokala klimatkontrakt, vanligast är annars att kommunen tar hela ansvaret för organisering. Det blir spännande att följa det här innovativa arbetssättet vidare.

Vad händer sen

Under hösten 2023 genomförs en andra träff för den strategiska gruppen för att arbeta vidare med vad gruppen ska fokusera på och arbeta med framöver. Där kommer vi följa upp hur det går för företagen som tagit lead inom olika fokusområden liksom uppstart av olika tematiska grupper och andra aktiviteter.

Sidan publicerades