Nyanslutna organisationer till Umeå klimatfärdplan 2023.

17 nyanslutna organisationer diplomerades på Klimattoppmötet 30 november. Foto: Sune Grabbe.

Klimattoppmöte lockade många deltagare

Umeås lokala klimattoppmöte, som är en del av Umeå klimatfärdplan, hölls med stor framgång 30 november. Evenemanget, som arrangerades för andra gången, lockade en imponerande deltagarskara från Umeås näringsliv, akademi, offentlig sektor och organisationer.

– Umeå kommun ska vara drivande i Umeås klimatomställning. Men det arbetet måste vi göra i samverkan med företag och organisationer. Ingen sitter ensam på lösningen utan tillsammans måste vi utbyta kunskap, goda exempel och öka takten. Därför är det mycket glädjande att vi har så många anslutna företag och organisationer redan, säger Hans Lindberg (S), kommunalråd.

Hans LIndberg,S, kommunalråd.

Hans Lindberg (S), kommunalråd Umeå kommun, inledningstalade. Foto: Sune Grabbe.

Allt fler organisationer ansluter sig

Under 2021 började Umeå kommun arbetet med att formulera en klimatfärdplan för hela Umeås klimat­omställning. Siktet är inställt på ett klimatneutralt Umeå 2040 och en klimatneutral stad 2030.

17 nya organisationer har anslutit under 2023 till Umeå klimatfärdplan av totalt 54 anslutna för att tillsammans skynda på Umeås klimatomställning och kraftfullt minska klimatutsläppen i enlighet med Parisavtalet där Umeås klimatutsläpp ska minska med minst 20 procent årligen.

De nyanslutna är Atea, Bilfrakt Bothnia AB, Bygma AB, Clockwork Umeå AB, Cytiva Umeå, Diös, iTid, Grant Thornton, Ocab,Rototilt, Ramböll, Signify, Sweco, SEB, Tengbom, Umeå Folkets Hus och Visit Umeå.

Man på står på en scen och sträcker upp handen över en ppt.

– Ensam kan ingen göra något, men tillsammans kan vi fixa klimatförändringarna, säger Keith Larson, föreståndare för Arcum vid Umeå universitet. Foto: Sune Grabbe.

Bygga community kring klimatfrågan

Keith Larson, föreståndare för ARCUM, Arktiskt Centrum vid Umeå universitet inspirerade och lyfte att klimatfrågan måste lösas tillsammans och inte på individnivå.

– Föroreningar är ett val. Om vi inte vill ha dem så måste vi jobba för en klimatförändring tillsammans, vi kan bestämma vilket liv vi vill ha i Umeå. Vi behöver bygga en commmunity.
Fredrik Lundgren, vd för Umeå kommunföretag presenterade den nya satsningen på Umeå Eco Industrial Park. Ett miljöcentrum för verksamheter, utbildning och forskning inom miljöteknik, återvinning, energi och lokal produktion.

Fyra kvinnor och en man står uppställda i en grupp mot en vägg.

Team Norconsult tog hem segern i Umeå Open Data Climate Challenge. Foto: Norconsult.

Vinnare i Umeå Open Data Climate Challenge

Ytterligare en höjdpunkt under dagen var utdelningen av Umeå Open Data Climate Challenge-priset, där det vinnandet teamet heter ”Team Norconsult” och deras vinnande bidrag heter ”Chill Path”.

– Slutkandidaternas arbete visar på ett framstående sätt värdet av att använda öppna data för att hitta lösningar på klimatfrågan. Deras insatser bekräftar att målet med vår utmaning inte bara uppnåddes, utan överträffades. Förhoppningsvis kommer detta att inspirera till fler liknande initiativ i framtiden, säger Maria Söderlind, projektledare för Umeå Open Data.

Juryns motivering till det vinnande bidraget:

”Genom att nyttja öppna data har det vinnande teamet tagit fram en innovativ lösning som lägger till ytterligare ett perspektiv för Umeås stadsplanerare. Detta verktyg kan användas av dem för att minska urbana värmeöar, underlättar för lokalt hållbart resande och kan i förlängningen användas av Umeåborna för att hitta de svala promenadstråken.

Den visualiserar även på ett pedagogiskt sätt hur våra val av resealternativ påverkar naturen i närområdet. Vi ser även en stor potential genom skalbarhet till andra städer.”

Kvinna på står på scen.

Annika Myrén, ansvarig för Umeå klimatfärdplan, håller ordning på att samarbetet mellan alla anslutna organisationer ökar takten i klimatarbetet. Foto: Sune Grabbe.

Klimatfrågan engagerar

Annika Myrén, ansvarig för Umeå klimatfärdplan, reflekterade över evenemangets succé:

– Det var fantastiskt att se det enorma intresset för klimattoppmötet. Organisationernas energi och vilja till förändring är avgörande för vårt viktiga arbete tillsammans med att minska Umeås klimatutsläpp.

Sidan publicerades