Flygfoto över Sandbäcken, skogsområde, vägar

Markeringen visar det kommande Sandbäckens handelsområde

Sandbäcken

Väster om det befintliga handelsområdet på Ersboda planeras ett modernt och hållbart område med namnet Sandbäcken. Området kommer att planläggas och byggas ut etappvis.

Den första utbyggnadsetappen av Sandbäcken, för handel och verksamheter, ligger i området mellan Norra länken (E12) och väg 364, i anslutning till Ersbodarondellen. Carstedts Bil, Circle K och McDonalds finns etablerade inom området i dag.

Klar november 2022

Ombyggnaden började i april. Strutvägen och cirkulationsplatsen beräknas vara klar början av november 2021. Hela projektet med handelsområdet och alla gator beräknas vara klar i november 2022.

Prenumerera på information

Vill du prenumerera på information om arbetet på Sandbäcken? Som prenumerant får du ett mejl när det händer något nytt. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du registrerar dig för prenumeration samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka information om händelser på Sandbäcken.

Läs mer om behandling av din mejladress och dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden, Umeå kommun.

Hantera prenumeration
Karta som visar omledningarna på Ersboda.Förstora bilden

Karta som visar omledningarna på Ersboda.

Omledning av buss-, gång- och cykeltrafik

I och med vägbyggen vid Sandbäcken, vid Ersbodas handelsområde, leds buss-, gång- och cykeltrafik om.

Sandbäcken ligger i området mellan Norra länken (E12) och väg 364, i anslutning till Ersbodarondellen. Just nu pågår flera insatser på området och vägarna byggs om. Det innebär störningar och omledningar.

Linje 2 och 8 leds om

Från och med måndag 9 maj och fem veckor framåt leds busslinjerna 2 och 8 om. Linjerna leds om via Ersmarksvägen (väg 364) och Strutvägen. Hållplatsen på Gräddvägen (se punkt 2 på kartan) flyttas tillfälligt till Strutvägen (se blå fyrkant på kartan).

Gång- och cykelvägen flyttas

Samtidigt flyttas gång- och cykelvägen till Cementvägens norra körfält, mellan Gräddvägen och Ersmarksvägen. Gång- och cykelvägens omledning pågår till och med september.

Infart från Cementvägen stängs

Mellan 17 och 18 maj 2022 stängs infarten från Cementvägen (punkt 1 på kartan) tillfälligt på grund av grävarbeten. Infart till handelsområdet sker då istället från Ersmarksvägen (väg 364). Utfart blir mot Gräddvägen.

Sidan publicerades www.umea.se/sandbacken