Foto av Lundabron

Lundabron

Lundabron

Lundabron är efterlängtad av många och är välanvänd av Umeåborna. Den öppnades i december 2019. Cirka 500 personer var på plats vid öppnandet och bron blev helt fylld med människor som ville ta sin första promenad över bron.

Läs Lena Karlsson Engmans tal och se bilder från öppnandet

I oktober 2020 blev Lundabron helt klar med färdiga grönytor och planterade träd.

Projektet är komplext och en rad faktorer har inverkat på tidplanen. Alltifrån berggrunden som trots noggranna under­sökningar visat sig instabil på vissa punkter, utmaningar i tillverkningen och monteringen av pylonerna till stålpriser och valutakurser, men också tidiga beslut om konstruktionen som långt senare visat sig påverka både byggandet och kostnaderna väsentligt. En bro, till skillnad från andra projekt, kan bara justeras i mindre grad under byggtiden.

Kommunen är bekymrade över kostnadsutvecklingen. År 2019 fanns 112 miljoner kronor avsatta i kommunens investeringsbudget. Vad kommunens slutkostnad blir är ännu inte klart men det kommer inte att räcka. Lundabron ska finnas under lång tid, cirka 100 år och det är viktigt den är robust, säker och gestaltas väl. Kostnaderna ska också slås ut över den tiden.

Fakta om Lundabron

Längd: 179 meter

Bredd: Brodäcket är timglasformad för att öka stabiliteten på bron, 8 meter bred vid landfästena och 6 meter bred mitt på älven. Måtten innanför räcket, brobanan, är 6 och 4 meter.

Höjd över pyloner: 30,2 meter

Frihöjd under bron: 5,9 meter

Sidan publicerades www.umea.se/lundabron