Veckoinformation

Bimac är den entreprenör som ska genomföra arbetet med uppbyggnaden av gator och vägar på Sandbäcken. Här kommer Bimacs platschef att skriva och berätta om vad som händer i projektet fortlöpande.

För din säkerhet – respektera avspärrningarna

Du som rör dig i området, vänligen respektera avspärrningarna. Det är förbjudet för obehöriga att beträda arbetsområdet. Tack för att du är uppmärksam på skyltning på platsen och visar hänsyn.

 

Bild tagen nedifrån Sandbäcksvägen upp mot Greenzone.

Vecka 43, 24 oktober — 30 oktober

 • Projektet genomgick en godkänd slutbesiktning onsdag 26 oktober.
 • Det som återstod dagarna innan besiktning var asfaltering av gång- och cykelbanor och slutfinish av grönytor anslutande till dessa.

BIMAC hoppas att denna nyhetsuppdatering har varit uppskattad och tackar ödmjukast för visad förståelse kring avstängningar och omledningar som projektet har inneburit.

Det är alltid en stor ära att vara med och fortsätta bygga Umeå kommun in i framtiden!

Bild tagen uppifrån Sandbäcksvägen ned mot Greenzone.

Vecka 41 och 42, 10 oktober — 23 oktober

 • Asfaltering av anslutningsvägen till Greenzone, samt utfart från McDonalds är klar.
 • Färdigställning av grönytor i anslutning till asfalt återstår. Krattning av matjord och insådd.
 • Måndag vecka 43 asfalteras de återstående gång- och cykelbanorna i projeketet.

Bilden visar björkar planterade efter Sandbäcksvägen.

Vecka 39 och 40, 26 september — 9 oktober

 • En hel del asfaltering har gjorts, däribland gång- och cykelbanan längs med Cementvägen. Asfaltering av en del gång- och cykelbanor inom projektet återstår.
 • Plantering av träd, för det mesta björkar, pågår över hela projektet.
asfaltering av väg med refug

Bilden visar asfalteringen och refugen på nya Sandbäcksvägen.

karta över tillgängliga in- och utfarter

Kartbilden visar in- och utfarter som kommer vara tillgängliga respektive avstängda under asfaltering.

Vecka 37 och 38, 12 — 25 september

 • Asfaltering pågår på nya Sandbäcksvägen.
 • Justering för kommande asfaltering på cykelbanan längs med Cementvägen pågår. Preliminär asfaltering är måndag 3 oktober. In- och utfarten till handelsområdet Ugglan kommer behöva stängas tillfälligt inför och under asfaltering för allas säkerhet.
 • Cykelbanan som löper under väg E12 råder det fortfarande begränsad framkomlighet, men skall preliminärt asfalteras måndag 3 oktober.
asfalterade cykelbanor

Bild på de asfalterade cykelbanorna

Vecka 35 och 36, 29 augusti — 11 september

 • Asfaltering utförd på en del av projektets cykelbanor. Fortsatt asfaltering kommer pågå stötvis
 • Återfyllnad av fjärrvärmen och fjärrkylan är färdig. Kvar är att återställa överytor kring cykelbanan längs med Cementvägen
 • Cykelbanan som löper under väg E12 ska grävas ur mot koporten, vilket kommer medföra lite sämre framkomlighet


utgrävt dike längs väg 364 fylld med grus

Bilden visar den färdigställda dammen

Vecka 31, 32, 33 och 34, 1 — 28 augusti

 • Vi har färdigställt ”damm nord” som löper längs med väg 364. Alla fraktioner är på plats och matjorden är insådd med gräsfrö
 • Arbete med att återfylla schakterna kring fjärrvärmen och fjärrkylan pågår just nu längs med hela sträckan då dessa ledningar nu är provtryckta och klara
 • Justering av grus inför en första etapp av asfaltering har också påbörjats


övergångsställe, väg, grävning

Övergångsstället i Gräddvägen där vi grävt för fjärrvärme och fjärrkyla

Vecka 24, 25 och 26, 13 juni — 1 juli

 • Det har varit full fart nere på Gräddvägen efter arbetet med fjärrvärmen och fjärrkylan. Vägen är nu åter öppnad men med fortsatt provisorisk gång- och cykelbana längs med Cementvägen
 • På Sandbäcksvägen jobbas det med att ställa kantsten i en ny refug. En ny cykelbana håller också på att växa fram
 • Vi har även återupptagit arbetet med ”damm nord”

 

Bilden visar ett långt smalt uppgrävt dike där det ligger två svarta rör.

Grävningar för fjärrvärme och fjärrkyla i gång- och cykelbanan längs med Cementvägen.

Vecka 22 och 23, 30 maj — 10 juni

 • Mycket fokus ligger på fjärrvärme och fjärrkyla. Svetsning av fjärrvärme och fjärrkyla pågår i Gräddvägen
 • Återfyll på fjärrvärme och fjärrkyla fortsätter längs med Sandbäcksvägen

 

Ett hål med sand och rör.

Anslutningspunkt för fjärrvärme och fjärrkyla i Gräddvägen.

Vecka 20 och 21, 16 — 27 maj

 • Grävning för fjärrvärme och fjärrkyla har påbörjats vid rondellen Cementvägen/Gräddvägen
 • Vi har påbörjat återfyll på fjärrvärme och fjärrkyla intill Sandbäcksvägen


Vit skåpbil står på en väg som ser ut att byggas om och som delas av med en cementbarriär.

Barriär längs med Cementvägen.

Vecka 18 och 19, 2 — 13 maj

 • Arbete med fjärrvärme och utfyllnad av nya Sandbäcksvägen fortsätter
 • Avstängningsmaterial utställt i Cementvägen. Grävning för ny fjärrvärme och fjärrkyla ska påbörjas vid rondellen Cementvägen/Gräddvägen


Bilden visar grävningar med en stor skylt längst bort som det står Bauhaus på. Det syns också en lastbil på bilden.

"Terassen" på nya Sandbäcksvägen.

Vecka 16 och 17, 18 — 29 april

 • Arbete med att svetsa fjärrvärme och fjärrkyla fortlöper
 • Vi har börjat fylla material i nya Sandbäcksvägen


Tre rör ligger framme på en bädd av grus och snö. I bakgrunden skymtas skylten som markerar infarten till handelsområdet med butikerna Willys och XXL.

Fjärrkylsledningar i borrör under väg 364.

Vecka 14 och 15, 4 — 15 april

 • Vatten och avlopp är färdigställt i Sandbäcksvägen
 • Grävningsarbeten för fjärrvärme och fjärrkyla intill väg 364 är påbörjat


En man står i en långsmal grop och arbetar. I förgrunden syns ett mätinstrument, följt av ett rör som täcks av grus och som löper ut mot mannen längre bort i bilden.

Här gräver vi för vatten och avlopp i nya Sandbäcksvägen.

Vecka 12 och 13, 21 mars — 1 april

 • Dagvattenledningen som löper längs med E12 har färdigställts.
 • Arbetet med att förlägga de sista vatten- och avfallsjobben på projektet har påbörjats i höjd med McDonalds.


Foto som visar bygget, med mycket sten och grus, en del avloppstrummor och mot horisonten en grävare och ännu längre bort skymtar en bensinstation.

Bilden visar brunnar och kanalisation där ”GC-Syd” möter Sandbäcksvägen.

Vecka 10 och 11, 7 – 18 mars

 • Under dessa veckor har vi färdigställt arbetet med vatten och avlopp på övre delen av Sandbäcksvägen. Återstår nu att koppla samman med ledningar vi har förlagt längre ner i gatan.
 • Vi fortsätter också med en hel del kanalisation som ska anslutas till de olika tomterna.

 

Ett dike med en stor vit duk och en vit skåpbil långt bort.

Bilden visar den så kallade ”bentonitduken” i dammen.

Vecka 8 och 9, 21 februari – 4 mars

 • Vi jobbar på med vatten-, avlopps- och dagvattenledningar längs med Sandbäcksvägen.
 • Under vecka 8 påbörjade vi även arbetet med ”damm nord”. Det blev en hel del snöröjning i dammen innan vi kunde börja rulla ut duk och fylla på med material. Här kommer vi dela upp arbetet i två etapper där vi tar den sydliga delen nu och sedan återgår till den nordliga halvan till sommaren.

 

Grop med sand och grus och en gul grävskopa längre bort i bilden.

Bilden visar dagvattendammen bakom Green Zone där de olika dukarna rullas ut och fylls över.

Vecka 6 och 7, 7 – 18 februari

 • Arbetet med vatten, avlopp och dagvatten fortskrider i ”GC-Syd” där vi nu har nått korsningen vid Sandbäcksvägen.
 • Fortsätter gör också arbetet med dagvattendammen bakom Green Zone, där det snart endast återstår återfyllnad av olika fraktioner.
Byggarbetare på byggplats, rosa och blå himmel och snötäckt mark.

Två yrkesarbetare rullar geotextil efter ”GC-Syd”.

Vecka 5, 31 januari - 4 februari

 • Arbetet har sakta fortsatt framåt under årets första veckor. Vi gräver och förlägger vatten och avlopp i ”GC-Syd” och har nu svängt upp i riktigt mot Cirkle K.
 • Efter arbetet med ”GC-Syd” fortsätter vi upp längs med nya Sandbäcksvägen med förläggning av vatten och avlopp.
 • Grävarbeten för en dagvattendamm vid Carsteds är klar. Vi har börjat rulla ut olika sorters dukar och kommer att fylla upp även denna damm med olika fraktioner av grus, för rening av regnvatten.

 

Bild nedifrån en grop, med en vägarbetare i förgrunden och en orange grävmaskin som står uppe vid gropens kant.

Bilden visar en yrkesarbetares perspektiv under grävarbeten för vatten och avlopp.

Vecka 3, 17-21 januari

 • Arbetet har fortsatt sakta framåt under jul och nyår. Vi fortsätter att gräva och förlägga vatten och avlopp i ”GC-Syd” som går längs med E12.
 • Efter arbetet med ”GC-Syd” fortsätter vi upp längs med nya Sandbäcksvägen med förläggning av vatten och avlopp.
 • Grävarbeten för en dagvattendamm nedanför Bauhaus nya etablering är klar, det kommer börja rullas duk och fyllas upp så småningom med olika fraktioner för rening och dylikt.

 

En ritning för omledning av trafik.

Vi kommer att skylta över trafiken enligt bilden. Denna förbifart kommer sedan att vara aktiv fram till mars 2022.

Vecka 50, 13-17 december

 • Grävarbeten för en dagvattendamm nedanför Bauhaus nya etablering är klar, det kommer att börja rullas duk och fyllas upp så småningom med olika fraktioner för rening och dylikt.
 • Grävning för dagvattnet kommer att fortsätta på andra sidan väg 364 och gå längs den befintliga GC-banan.
 • Vi har börjat bygga Sandbäcksvägen upp mot greenzone. Vi kommer att bygga delar av den för att skicka över trafik från befintliga vägen till denna medan vi gräver vatten och avlopp i befintliga vägen framgent.
 • Vatten och avloppsjobb har börjat nedanför McDonalds och kommer att läggas över mot Bauhaussidan. Trafiken kommer att dirigeras om inom närmsta veckorna på den förbifart vi gjort.
 • Vintern är här, vilket sänker vår framfart en del. Därav håller vi egentligen på med samma saker som under föregående vecka.


Vit skåpbil och blå baracker i vinterlandskap.

Bilden visar vår nya etablering mellan Carsteds och E12:an.

Vecka 49, 6-10 december

 • Grävarbeten för en dagvattendamm nedanför Bauhaus nya etablering är klar, det kommer börja rullas duk och fyllas upp så småningom med olika fraktioner för rening och dylikt.
 • Grävning för dagvattnet kommer att fortsätta på andra sidan väg 364 och gå längs den befintliga GC-banan.
 • Vi har börjat bygga Sandbäcksvägen upp mot greenzone, vi kommer att bygga delar av denna för att skicka över trafik från befintliga vägen till denna medan vi gräver vatten och avlopp i befintliga vägen framgent.
 • Vatten och avloppsjobb har börjat nedanför McDonalds och kommer att läggas över mot Bauhaus. Trafiken kommer att dirigeras om inom närmsta veckorna på den förbifart vi gjort.
 • Vintern har kommit ikapp oss, vilket tyvärr kommer att sänka vår framfart en del.


Drönarbild över snöfyllt vägarbete

Vintern har kommit.

Vecka 48, 29 november - 3 december

 • Grävarbete för en dagvattendamm nedanför Bauhaus nya etablering är klar. Det kommer att börja rullas duk och fyllas upp så småningom med olika fraktioner för rening och dylikt.
 • Grävning för dagvattnet kommer att fortsätta på andra sidan väg 364 och gå längs den befintliga GC-banan.
 • Vi fortsätter fylla upp ”GC-Nord” mellan dammen och Bauhaus och förlägga kanalisation.
 • Vi har börjat bygga Sandbäcksvägen upp mot greenzone, vi kommer att bygga delar av denna för att skicka över trafik från befintliga vägen till denna medan vi gräver vatten och avlopp i befintliga vägen framgent.
 • Vi har i veckan flyttat etableringen från Burlins motor till söder om Carsteds bil.
 • I veckan har vintern kommit ikapp oss, vilket tyvärr kommer att sänka vår framfart en del.


Arbete med traktorer vid väg

Bilden visar starten på nya ”Sandbäcksvägen” ner mot rondellen vid Greenzone.

Vecka 47, 22-26 november

 • Grävarbeten för en dagvattendamm nedanför Bauhaus nya etablering är klar. Det kommer att börja rullas duk och fyllas upp så småningom med olika fraktioner för rening och dylikt.
 • Grävning för dagvattnet kommer att fortsätta på andra sidan väg 364 och gå längs den befintliga GC-banan.
 • Vi fortsätter fylla upp ”GC-Nord” mellan dammen och Bauhaus och förlägga kanalisation.
 • Vi har börjat bygga Sandbäcksvägen upp mot Greenzone. Vi kommer att bygga delar av denna för att skicka över trafik från befintliga vägen medan vi gräver vatten och avlopp där framgent.


Bilden visar en trafikanordningsplan. Det vill säga hur vi skyltat på område för cyklister och gångare.

Bilden visar vår trafikanordningsplan. Det vill säga hur vi skyltat på område för cyklister och gångare.

Vecka 46, 15-19 november

 • Grävarbeten för en dagvattendamm nedanför Bauhaus nya etablering är klar, det kommer börja rullas duk och fyllas upp så småningom med olika fraktioner för rening och liknande.
 • Vi fortsätter med förläggning av en dagvattenledning mellan Coop Forum och Intersport. Denna ledning kommer sedan att mynna ut i diket som är gjort, ledningen är lagd klar och återställning slutförs i slutet av nästa vecka.
 • Grävning för dagvattnet kommer att fortsätta på andra sidan väg 364 och gå längs den befintliga GC-banan.
 • Vi håller på fylla upp ”GC-Nord” mellan dammen och Bauhaus och förlägga kanalisation.


Bild på rondell i skymmande dagsljus

Rondellen på bilden är nu öppen för trafik.

Vecka 45, 8-12 november

 • Grävning för en dagvattendamm nedanför Bauhaus nya etablering är klar. Det kommer börja rullas duk och fyllas upp så småningom med olika fraktioner för rening och liknande.
 • Vi fortsätter med förläggning av en dagvattenledning mellan Coop Forum och Intersport, denna ledning kommer sedan mynna ut i diket som är gjort, ledningen är lagd klar och återställning slutförs i slutet av nästa vecka.
 • Grävning för dagvattnet kommer att fortsätta på andra sidan väg 364 och gå längs den befintliga GC-banan.
 • Vi håller på fylla upp ”GC-Nord” mellan dammen och Bauhaus och förlägga kanalisation.
 • Rondellen, Strutvägen och Skalbaggevägen är nu öppnad för allmän trafik (Skalbaggevägen öppnas för byggtrafik in till Bauhaus).
 • Krossningen kommer fortgå i cirka en vecka till, mellan klockan 7-19 vardagar.


Vägarbete vid skymning och man ser en grävskopa

De sista besiktningspunkterna inför öppning av rondellen och Skalbaggevägen kontrolleras.

Vecka 44, 1-5 november

 • Grävning för en dagvattendamm nedanför Bauhaus nya etablering är klar. Det kommer börja rullas duk och fyllas upp så småningom med olika fraktioner för rening och liknande.
 • Borrningen under väg 364 är färdigställd.
 • Vi fortsätter med förläggning av en dagvattenledning mellan Coop Forum och Intersport, denna ledning kommer sedan mynna ut i diket som är gjort.
 • Vi håller på fylla upp ”GC-Nord” mellan dammen och Bauhaus, och förlägga kanalisation.
 • Rondellen samt Skalbaggevägen besiktades till veckan och kommer öppnas upp för trafik på måndag (Skalbaggevägen öppnas för byggtrafik in till Bauhaus).
 • Krossningen kommer fortgå i cirka 1-2 veckor till, mellan klockan 7-19 på vardagar.


Bild inifrån rondell som visar hur avstängningar plockas bort. En svart lastbil står i bakgrunden. Snö på marken runtom rondellen.

Arbetet inför besiktningen av Skalbaggevägen har varit intensivt.

Vecka 43, 25-29 oktober

 • Grävarbeten för en dagvattendamm nedanför Bauhaus nya etablering är klar. Det kommer börja rullas duk och fyllas upp så småningom med olika fraktioner för rening och dylikt.
 • Borrningen under väg 364 färdigställs under nästa vecka.
 • Vi fortsätter med förläggning av en dagvattenledning mellan Coop Forum och Intersport, denna ledning kommer sedan mynna ut i diket som är gjort.
 • Rondellen och Skalbaggevägen besiktas under veckan och öppnas upp för allmänheten.
 • Krossningen fortgår i cirka 2-3 veckor mellan klockan 7-19 på vardagar.

 

Stort brunt rör sätts på plats med hjälp av mindre lyftkran och lastbil med lyftkransfunktion.

Bilden visar när vi etablerar borrgrop nummer två vid Jula, XXL och Willys.

Vecka 42, 18-22 oktober

 • Vi målar väglinjer i rondellen under helgen.
 • Vi har flyttat borrutrustningen och har börjat borra vid Willys, XXL och Jula.
 • Krossning och sortering fortgår och pågår mellan klockan 7 och 19 på vardagar. Detta lever om, dock är det under en begränsad tid.
 • Grävarbeten för en dagvattendamm nedanför Bauhaus nya etablering är klar. Det kommer börja rullas duk och fyllas upp så småningom med olika fraktioner för rening och dylikt.
 • Vi har påbörjat lägga en dagvattenledning mellan Coop Forum och Intersport. Denna ledning mynnar sedan ut i diket.
 • Rondellen och Skalbaggevägen färdigställs i veckan och öppnas upp för trafik efter godkänd besiktning.

 

Grävmaskin i en sänka och en vit lastbil ovanför där det lastas på utrustning.

Ena sträckan under väg 364 är färdigborrad och nu påbörjas borrning vid parkeringen vid Jula, XXL och Willys.

Vecka 41, 11-15 oktober

 • Strutvägen har nu öppnats upp för allmän trafik.
 • Skalbaggevägen samt det sista i rondellen asfalteras klart måndag 11 oktober. Notera att Skalbaggevägen färdigställs och får ett till lager asfalt nästa år.
 • Vi har borrat klart den enda sträckan under väg 364 och vi flyttar nu borrutrustningen och börjar borra under väg 364 vid parkeringen vid Jula, XXL och Willys.
 • Krossning och sortering fortgår och pågår mellan klockan 7 och 19 på vardagar. Detta lever om, dock är det under en begränsad tid.
 • Grävarbeten för en dagvattendamm nedanför Bauhaus nya etablering är klar, det kommer börja rullas duk och fyllas upp så småningom med olika fraktioner för rening och dylikt.

 

Vecka 40, 4-8 oktober

 • Strutvägen har öppnats upp för allmän trafik.
 • Vi gör klart Skalbaggevägens kantsten nu och asfalterar vägen kommande vecka.
 • Vi borrar under väg 364 den kommande veckan, på två ställen. Vi gör det för genomföringar för dagvatten och fjärrvärme och kabelkanalisation.
 • Krossning och sortering fortgår och pågår mellan klockan 7 och 19 på vardagar. Detta lever om, dock är det under en begränsad tid.
 • Grävarbeten för en dagvattendamm nedanför Bauhaus nya etablering är påbörjad och fortgår framgent.

 

Foto på rondell med grönska i mitten

Rondellen har nu fått grönska.

Vecka 39, 27 september-1 oktober

 • Arbete med matjord längs med Strutvägen görs närmaste veckan.
 • Skalbaggevägen färdigställs med asfalt de närmaste veckorna.
 • Grävningar för vatten och avlopp under Skalbaggevägen gjordes klart i veckan.
 • Gruset på Skalbaggevägen färdigställs i veckan. Därefter ställs kantsten och gjuts fast innan plattor läggs i refugen.
 • Asfaltering på Skalbaggevägen sker inom två till tre veckor.
 • Krossning och sortering fortgår och pågår mellan klockan 7 och 19 på vardagar. Detta lever om, dock är det under en begränsad tid.
 • Grävarbeten för en dagvattendamm nedanför Bauhaus nya etablering är påbörjad och fortgår framgent.


Drönarbild som visar en översikt av arbetet med rondellen.

Drönarbild som visar en översikt av arbetet med Sandbäcken. Bilden är tagen för två-tre veckor sedan och en hel del har hänt sedan dess.

Bild från rakt ovanför rondellen, med grävmaskiner och bilar runt om.

Rondellen, som den såg ut för två-tre veckor sedan.

Bild visar ett stort rör, med en arbetsmaskin framför.

Bild från rörläggningen som vi arbetat med på sistone.

Vecka 38, 20-24 september

Efter en veckas uppehåll är vi tillbaka med uppdateringar.

 • Asfaltering längs med Strutvägens gångbanor gjordes i veckan.
 • Arbete med matjord längs med Strutvägen görs kommande vecka.
 • Skalbaggevägen färdigställs med asfalt de närmaste veckorna.
 • Grävning för vatten och avlopp har påbörjats där förbifarten har varit. Detta färdigställs under veckan och kommande vecka.
 • Krossning och sortering fortgår och pågår mellan klockan 7 och 19 på vardagar. Detta lever mest troligt om en del, men det är under en begränsad tid.
 • Under den gångna veckan har vi monterat räcke i rondellen.
 • Grävarbeten för en dagvattendamm nedanför Bauhaus nya etablering är påbörjad och fortgår framgent.


Grusväg med grusvall längs hela högersidan. Byggnadsställningar syns till vänster och långt bort en frontlastare.

Erosionsskyddet längs med Skalbaggevägen.

Vecka 36, 6-10 september

 • Grävjobb för vatten och avlopp påbörjas nu där förbifarten tidigare har legat.
 • Krossning och sortering fortgår mellan klockan 07 och 19 på vardagar, vilket lever om, men under en begränsad tidsperiod.
 • Förbifarten för cirkulationsplats vid väg 364 ska börja rivas. Trafiken för genomfart i nya rondellen har öppnats upp.

 

Bild på nylagd asfalt, med nymålade linjer, vid en rondell - där en vit bil står längre fram.

Den nymålade rondellen med vy över Bauhaus kommande etablering.

Vecka 35, 30 augusti-3 september

 • Målning i cirkulationsplats och längs med Strutvägen är klar, liksom arbetet med att lägga kantsten.
 • Den kommande veckan påbörjar vi arbetet med att sätta upp vägskyltar.
 • Skalbaggevägen färdigställs med grus de närmaste veckorna.
 • Vatten- och avloppsarbeten, samt grävning, börjar nu där förbifarten tidigare legat.
 • Krossning och sortering fortgår mellan klockan 07 och 19 på vardagar, vilket lever om, men under en begränsad tidsperiod.
 • Förbifarten för cirkulationsplats längs med väg 364 rivs med start till veckan och fram till och med påföljande vecka. Trafiken leds då in i den nya rondellen så att vi kan slutföra den sista refugen upp mot Skalbaggevägen.


Bilden visar hur rondellen har asfalterats.

Efter asfaltering ser den ut så här: den nya rondellen ner mot Strutvägen.

Vecka 34, 23-27 augusti

 • Beläggning på Strutvägen och cirkulationplats 364 är klar.
 • Arbetet med kantsten längs med Strutvägen påbörjas måndag 23 augusti.
 • Vi börjar måla kantlinjer och mittlinjer under veckan.
 • Skalbaggevägen färdigställs med grus de kommande veckorna.
 • Krossning och sortering fortgår och pågår mellan klockan 07 och 19 på vardagar. Detta lever om en hel del, men kom ihåg att det är under en begränsad tid.
 • Förbifarten för cirkulationsplats 364 börjar rivas under vecka 35 och 36 och trafiken leds då in i den nya rondellen så att vi kan slutföra den sista refugen upp mot Skalbaggevägen.

 

Rondell som ännu inte är belagd med asfalt, grus. I förgrunden en skopa. Solen skiner.

Den nya rondellen ner mot Strutvägen, innan asfaltering.

Vecka 33, 16–20 augusti

 • Vi lägger asfalt på Strutvägen samt cirkulationsplatsen vid väg 364 under vecka 33. Därefter kommer trafiken att flyttas över och den nya rondellen tas i bruk.
 • Arbetet med att lägga kantsten fortsätter längs med Strutvägen de närmaste veckorna.
 • Vatten- och avloppsarbeten på Skalbaggeväggen görs klart under vecka 33, sedan kör vi in grus och färdigställer väg och slänter.
 • Vi arbetar med inkoppling av vatten och avlopp nedanför McDonalds. Detta blev tidigarelagt eftersom Fastec behöver dricksvatten under tiden de bygger Bauhaus.
 • Krossning och sortering har startat i veckan och pågår mellan klockan 7 och 19 på vardagar. Detta kommer att leva om lite mer, dock är det under en begränsad tid.
Vy snett ovanifrån på förvaringsplats med stor grusplan med byggmaterial i förgrunden och bebyggelse och vägar i bakgrunden.

Materialupplaget vid Green Zone.

Vecka 27-30, 5 juli–6 augusti

 • Förbifarten är i full gång och trafiken fortlöper förbi rondellbygget.
 • Arbetet med plattor och kantsten i refuger och rondell är i full gång och fortgår under semesterperioden med fyra man och en hjullastare.
 • Vi har börjat gräva ett utloppsdike längs med gamla E4, mellan Coop och Intersport. Det arbetet fortsätter någon vecka efter semesterperioden också.
 • Arbetet fortgår men i mindre skala under veckorna 27-30, med fokus på rondellbygget.
 • Förbifarten är öppen hela sommaren.
 • Kvällar och nätter körs transport av vindkraftvingar till inlandet genom vår nya rondell, detta av annan entreprenör.
Bild på lera och jord i förgrunden, en väg mitt i bilden och vi kan se en grävare samt en bil som kör förbi på vägen.

Vi jobbar vidare med rondellen samt delar av Strut- och Skalbaggevägen, liksom förbifarten.

Vecka 24 och 25, 14–25 juni

 • Vi fortsätter att arbeta med Strutvägen och Skalbaggevägen.
 • Leveranser in till upplagsytan fortgår.
 • Det stora grävarbetet på Skalbaggevägen fortsätter och byggandet av en förbifart för nya rondellen på väg 364 är klar och öppnas upp fredag 18 juni, med en ny förbifart.
 • Krossning och sortering av material sker ovanför Green Zone preliminärt från och med vecka 27 och några veckor framåt.
Bild på rondell som byggs - mycket sand, rör och högar med jord.

Arbetet med rondellen fortsätter, liksom med Strut- och Skalbaggevägen, samt förbifarten.

Vecka 23, 7–11 juni

 • Vi fortsätter att arbeta med Strutvägen och Skalbaggevägen, med fortsatt stor grävinsats på Skalbaggevägen.
 • Byggandet av en förbifart för nya rondellen på väg 364 ställs i ordning.
 • Vi planerar att asfaltera under veckan.
 • Preliminärt sker krossning och sortering av material ovanför Green Zone under vecka 26 och några veckor framåt.
 • Vägen blir fortsatt avstängd till den 18 juni.
 • Leveranser in till upplagsytan fortgår.

Vecka 22, 31 maj–4 juni

 • Vi fortsätter att arbeta med Strutvägen, Skalbaggevägen och omgivande gång- och cykelvägar.
 • Leveranser av material läggs upp på våra etableringsytor vid Green Zone från och med 1 juni.
 • Djup grävning av Skalbaggevägen fortsätter.
 • Materialet från grävningen körs till upplagsytor ovanför Green Zone.
 • Vi önskar fortsatt visad hänsyn av trafikanter och gående i samband med att omledning av väg 364 startar på måndag 31 maj.
Två personer arbetar med vattenkopplingar i en grop.

Bilden visar inkopplingen av vatten och spillvatten på Strutvägen.

Vecka 21, 24–28 maj

 • Bygget fortsätter på Strutvägen och Skalbaggevägen, med schakt som fortlöper.
 • Det börjar gå fler lastbilar under veckan.
 • Väg 364 stängs av från 31 maj till 18 juni för planerade VA-Arbeten. Förbifart sker enligt kartan , 3.1 MB, öppnas i nytt fönster. (öppnas i ett nytt fönster). Där vill vi att fordon som kommer längs väg 364 svänger in på Ystarvägen och sedan fortsätter längs Gräddvägen fram till Cementvägen.
Upplag med sand och grus, byggbodar och gula och gröna rör.

Vy från Strutvägen mot väg 364 samt Skalbaggevägen och platsen där nya rondellen växer fram.

Vecka 20, 17–21 maj

 • Fortsatta arbeten med Strutvägen, Skalbaggevägen och gång- och cykelvägar.
 • Leveranser av material kommer till etableringsytor ovanför Green Zone.
 • Start med djupare schakt av Skalbaggevägen. Större grävmaskin och fler lastbilar kommer börja köra från och med tisdag den 18 maj.
 • Bimac önskar visad hänsyn av trafikanter och gående.
Bild på grävmaskin.

Bilden är tagen högst uppifrån Skalbaggevägen ner mot Strutvägen och Plantagen.

Vecka 19, 10–14 maj

 • Nu är grävarbetena påbörjade för Strutvägen och Skalbaggevägen.
 • Strutvägen är avstängd på grund av det.
 • Det finns två tillfälliga infarter till Plantagen och en till Toyota.
 • Gång- och cykelvägen är avstängd från Gräddvägen till Green Zone.
 • Under sommaren kommer cirkulationsplatsen på väg 364 mot Ersmark att byggas.

Vecka 5, 1–5 februari

 • Skogsavverkningen kommer att starta i början av februari. Illustrationen visar var avverkningen kommer att ske.
kartbild över platsen där träd ska fällas
Sidan publicerades