Veckoinformation

Bimac är den entreprenör som ska genomföra arbetet med uppbyggnaden av gator och vägar på Sandbäcken. Här kommer Bimacs platschef att skriva och berätta om vad som händer i projektet fortlöpande.

För din säkerhet – respektera avspärrningarna

Du som rör dig i området, vänligen respektera avspärrningarna. Det är förbjudet för obehöriga att beträda arbetsområdet. Tack för att du är uppmärksam på skyltning på platsen och visar hänsyn.

Bild på rondell som byggs - mycket sand, rör och högar med jord.

Arbetet med rondellen fortsätter, liksom med Strut- och Skalbaggevägen, samt förbifarten.

Vecka 23, 7-11 juni

 • Vi fortsätter att arbeta med Strutvägen och Skalbaggevägen, med fortsatt stor grävinsats på Skalbaggevägen.
 • Byggandet av en förbifart för nya rondellen på väg 364 ställs i ordning.
 • Vi planerar att asfaltera under veckan.
 • Preliminärt sker krossning och sortering av material ovanför Green Zone under vecka 26 och några veckor framåt.
 • Vägen blir fortsatt avstängd till den 18 juni.
 • Leveranser in till upplagsytan fortgår.

Vecka 22, 31 maj-4 juni

 • Vi fortsätter att arbeta med Strutvägen, Skalbaggevägen och omgivande gång- och cykelvägar.
 • Leveranser av material läggs upp på våra etableringsytor vid Green Zone från och med 1 juni.
 • Djup grävning av Skalbaggevägen fortsätter.
 • Materialet från grävningen körs till upplagsytor ovanför Green Zone.
 • Vi önskar fortsatt visad hänsyn av trafikanter och gående i samband med att omledning av väg 364 startar på måndag 31 maj.
Två personer arbetar med vattenkopplingar i en grop.

Bilden visar inkopplingen av vatten och spillvatten på Strutvägen.

Vecka 21, 24-28 maj

 • Bygget fortsätter på Strutvägen och Skalbaggevägen, med schakt som fortlöper.
 • Det börjar gå fler lastbilar under veckan.
 • Väg 364 stängs av från 31 maj till 18 juni för planerade VA-Arbeten. Förbifart sker enligt kartan (öppnas i ett nytt fönster). Där vill vi att fordon som kommer längs väg 364 svänger in på Ystarvägen och sedan fortsätter längs Gräddvägen fram till Cementvägen.
Upplag med sand och grus, byggbodar och gula och gröna rör.

Vy från Strutvägen mot väg 364 samt Skalbaggevägen och platsen där nya rondellen växer fram.

Vecka 20, 17-21 maj

 • Fortsatta arbeten med Strutvägen, Skalbaggevägen och gång- och cykelvägar.
 • Leveranser av material kommer till etableringsytor ovanför Green Zone.
 • Start med djupare schakt av Skalbaggevägen. Större grävmaskin och fler lastbilar kommer börja köra från och med tisdag den 18 maj.
 • Bimac önskar visad hänsyn av trafikanter och gående.
Bild på grävmaskin.

Bilden är tagen högst uppifrån Skalbaggevägen ner mot Strutvägen och Plantagen.

Vecka 19, 10-14 maj

 • Nu är grävarbetena påbörjade för Strutvägen och Skalbaggevägen.
 • Strutvägen är avstängd på grund av det.
 • Det finns två tillfälliga infarter till Plantagen och en till Toyota.
 • Gång- och cykelvägen är avstängd från Gräddvägen till Green Zone.
 • Under sommaren kommer cirkulationsplatsen på väg 364 mot Ersmark att byggas.
kartbild över platsen där träd ska fällas

Vecka 5, 1 - 5 februari

 • Skogsavverkningen kommer att starta i början av februari. Illustrationen visar var avverkningen kommer att ske.
Sidan publicerades