Stadsdelsdialogen

Under hösten 2019 har Umeå kommun genomfört en dialog om Umeås stadsdelar. Vi ville bland annat veta vilka platser man trivs och inte trivs på samt vad man önskar för sin stadsdel i framtiden. Synpunkter har samlats in både vid dialog­möten i stadsdelarna men även via en digital karta. Att Umeå fortsätter att växa ger oss fina möjligheter att ta vara på goda värden och försöka komplettera med det som efterfrågas. Nedan finns några sammanfattningar från dessa dialog­möten.

Följande stadsdelar har vi besökt:

Läs mer om dialogträffen för Tegsområdet

Läs mer om dialogträffen för Berghem/Fridhem

Läs mer om dialogträffarna för Ålidhem och Carlsområdet

Läs mer om dialogträffarna för Grubbe och Umedalen

Läs mer om dialogträffen för Västerslätt och Rödäng

Läs mer om dialogträffen för Haga och Sandbacka

Läs mer om dialogträffen för Marieområdet

Läs mer om dialogträffen för Tomtebo/Tavleliden

Läs mer om dialogträffen för Ersboda

Se andras synpunkter i dialogkartan

Nedan presenteras delar av det som kommit in via dialogkartan och dialogtillfällena ute i stadsdelarna. Klicka i markeringarna på kartan för att läsa de synpunkter som kommit in. Du kan även öppna kartan i helskärmsläge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Foto av dialogcykeln som är på väg över gamla träbron mot Teg.

Dialogcykeln på väg till Teg.

Mer om stadsdelsdialogen

Vilka platser trivs man på och inte samt vad önskar man för sin stadsdel i framtiden? Det är vad kommunen bland annat ville veta i stadsdelsidalogen. En ”dialogcykel” har besökt de flesta av Umeås stadsdelar och det har funnits möjlighet att tycka till digitalt.

Med dialogerna har vi haft samtal om våra mötesplatser, våra omtyckta platser och platser där det finns brister. Vi vet mycket om hur det står till i stadsdelarna men de som bor där vet mest, därför ville vi föra den här dialogen. Vi har även fört en bred dialog i byar på landsbygden om hur olika platser kan utvecklas. Nu har vi fört samtal på liknande sätt i staden.

Resultaten blir underlag för planering

Resultat från dialogerna kommer ingå i de nya stadsdelsbeskrivningar som kommunen påbörjat. Det blir både beskrivningar av den fysiska stadsmiljön men även analyser som fångar olika sociala perspektiv. På sidorna om stads­delar och områden går det att läsa mer om hur de olika stadsdelarna beskrivs. Här finns förutom en kort beskrivning även fakta om ålderskategorier, utbildningsnivå, hushållsstorlekar med mera. De nya stadsdels­beskrivningarna blir en grund för framtida planering och dialog mellan ideella, privata och offentliga aktörer och ska förhoppningsvis bidra till att vi ska kunna utveckla staden tillsammans på ett bra sätt. Synpunkter som inte gäller stadsdelarna är också värdefulla och kommer att kunna tas tillvara i det pågående utvecklingsarbetet för landsbygden.

Tillväxtverkets logotyp med texten Med finansiering från tillväxtverket.
Sidan publicerades www.umea.se/stadsdelsdialog