Skyltar inomhus

Principer för skyltar inomhus i kommunens lokaler; standardskyltar, hänvisningsskyltar och skylthållare med utbytbart papper (olika storlekar).

Principer för inomhusskyltning

  • Publika skyltar har mörkgrön bakgrund och vit text.
  • Icke publika skyltar (riktade till personal) har vit bakgrund och svart text.
  • Symboler används på publika skyltar för att hjälpa besökare att hitta. I Umeå kommun använder vi i första hand välkända symboler som statliga Lantmäteriet och SIS rekommenderar.
  • De vanligaste publika skyltarna är utformade med punktskrift och upphöjd relief där text och symbol är taktila. Taktil text skrivs i enbart versaler för att vara så lättläst som möjligt. Punktskriften är 1–1,5 millimeter hög.
  • Teckensnittet är Calibri och skärningen regular.

Placering av skyltar

  • Skyltar placeras på höjden 1,5 meter (maximal höjd från golv till skyltens överkant är 1,6 meter. Skylten får inte vara lägre placerad än 1,4 meter).
  • Skyltar placeras vid dörrar på dörrhandtagets sida, inte direkt på dörren.
  • Om en mörk skylt ska placeras på en mörk vägg eller mot mörk bakgrund kommer skylten att synas dåligt. Då kan du lägga en ljus platta under skylten som sticker ut något, göra en ljus ram runt skylten eller belysa skylten. Det samma gäller för ljusa skyltar mot ljus vägg eller bakgrund.
  • För att taktil information (upphöjd text och/eller blindskrift) ska vara meningsfull måste personer med nedsatt syn hitta skylten. Det blir möjligt med ett ledstråk fram till skylten och konsekvent placering.

 

Se Wordmallar för skyltar i förskolor, skolor och boenden

Rumsskyltarna har olika artikelnummer till exempel 12, 12.1. Vita skyltar används till rum som bara används av verksamheten. Gröna skyltar är publika. Vissa publika skyltar är taktila skyltar enligt Boverkets byggregler och råd om tillgänglighet på allmänna platser och har punktskrift genom en upphöjd relief. Vid flera omklädningsrum av samma typ, lägg till siffra, till exempel Omklädning 1 och Omklädning 2. Inomhusskyltar tillverkas i slät aliminiumplåt.11. Källsortering (inomhus och
utomhus), 237 x 60 millimeter

12. Förråd (inomhus och
utomhus), 168 x 60 millimeter – ej publikt

12.1 Förråd (inomhus och utomhus)
168 x 60 millimeter – publikt. (Skylt med punkskrift, upphöjd relief där text och symbol är taktila)

18.1 Omklädning neutral, 225 x 60 millimeter – ej publik

18.2 Omklädning herr, 225 x 60 millimeter – ej publik

18.3 Omklädning dam, 225 x 60 millimeter – ej publik

18.4 Omklädning neutral, 240 x 60 millimeter – publik (skylt med punktskrift, upphöjd relief där text och symbol är taktila).

18.5 Omklädning herr, 240 x 60 millimeter – publik (skylt med punktskrift, upphöjd relief där text och symbol är taktila).

18.6 Omklädning dam, 240 x 60 millimeter – publik (skylt med punktskrift, upphöjd relief där text och symbol är taktila).

85 Omklädning 1, 255 x 60 millimeter – publik (skylt med punktskrift, upphöjd relief där text och symbol är taktila).

86 Omklädning 2, 255 x 60 millimeter – publik (skylt med punktskrift, upphöjd relief där text och symbol är taktila).

87 Omklädning 3, 255 x 60 millimeter – publik (skylt med punktskrift, upphöjd relief där text och symbol är taktila).

88 Omklädning 4, 255 x 60 millimeter – publik (skylt med punktskrift, upphöjd relief där text och symbol är taktila).

89 Omklädning 5, 255 x 60 millimeter – publik (skylt med punktskrift, upphöjd relief där text och symbol är taktila).

90 Omklädning 6, 255 x 60 millimeter – publik (skylt med punktskrift, upphöjd relief där text och symbol är taktila).

91 Omklädning 7, 255 x 60 millimeter – publik (skylt med punktskrift, upphöjd relief där text och symbol är taktila).

92 Omklädning 8, 255 x 60 millimeter – publik (skylt med punktskrift, upphöjd relief där text och symbol är taktila).

19 Toalett, 159 x 60 millimeter
(skylt med punktskrift, upphöjd
relief där text och symbol är taktila)

53 Tillgänglig toalett ”RWC”, 159 x 60 millimeter (skylt med punktskrift, upphöjd relief där text och symbol är taktila)

20.1 Städ, 147 x 60 – ej publik

20.2 Städ, 147 x 60 – publik

22 Elcentral, 158 x 60 mm

23 Teknikrum, 177 x 60 mm

38 Fläktrum, 158 x 60 mm

41 Undercentral, 205 x 60 mm

42 Elrum, 128 x 60 mm

37 Personal, 159 x 60 mm

69 Personaltoalett, 160 x 60 mm

65 Tvättrum, 170 x 60 mm

65.1 Tvättrum förskola, 170 x 60 mm

55.1 Domarrum 1, 55.2 Domarrum 2, 234 x 60 mm

56 Teknikrum – publik, 212 x 60 mm

5 Miljörum, 177 x 60 mm

21 Apparatrum, 177 x 60 mm

27 Vilrum, 128 x 60 mm

80 Teleslinga, 200 x 200 millimeter
(skylt med punkskrift, upphöjd relief där text och symbol är taktila)

16 Skylt ”Administration” (kan fästas ovanför dörr eller hängas i taket) 750 x 180 mm

24 Skylt ”Elevhälsa” (kan fästas ovanför dörr eller hängas i taket) 750 x 180 mm

25 Skylt ”Skolrestaurang” (kan fästas ovanför dörr eller hängas i taket) 750 x 180 mm

28 Skylt ”Café" 300 x 165 mm

30 Skylt ”Administration” flaggskylt (fästs på väggen och står rakt ut) 750 x 180 mm

35 Skylt "Övernattningsrum" 268 x 60 mm

81 Skylt "Godkänd för övernattning" (används vid rum som är godkända för övernattning) 330 x 60 mm

84 Skylt ”Skolbibliotek" (kan fästas ovanför dörr eller hängas i taket) 750 x 180 mm

När vi bygger nya lokaler eller bygger om befintliga lokaler väljer kommunen lösningar för korridorsskyltar, hänvisningsskyltar och platsskyltar i form av skylthållare. Verksamheten kan justera innehållet genom att byta papper i skylt­hållaren. Det är ett enkelt och billigt sätt för verksamheten att själva ändra skyltningen. Innehållet fylls i enligt mall, skrivs ut och sätts in i skylthållaren.

Väggens färg spelar roll

Om en mörk skylt ska placeras på en mörk vägg eller mot mörk bakgrund kommer skylten att synas dåligt. Då kan du lägga en ljus platta under skylten som sticker ut något, göra en ljus ram runt skylten eller belysa skylten. Det samma gäller för ljusa skyltar mot ljus vägg eller bakgrund.

Korridorsskyltar och hänvisningsskyltar

15 Skylt ”Hiss” (kan fästas ovanför dörr eller hängas i taket), enkelsidig.
500 x 180 mm

15.1 Skylt ”Hiss” med pil (kan fästas ovanför dörr eller hängas i taket),
enkelsidig, 570 x 180 mm

15.2 Dubbelsidig

68 Skylt ”Toaletter” (kan fästas ovanför dörr eller hängas
i taket) enkelsidig,541 x 140

68.1 Skylt ”Toaletter” med pil (kan fästas ovanför dörr eller
hängas i taket), enkelsidig, 700 x 140 mm

68.2 Skylt ”Toaletter” flaggskylt (fästs på väggen och står
rakt ut) 750 x 180 mm

70 Husskylt (kan fästas ovanför dörr eller hängas i taket), enkelsidig, 400 x 205 mm

71.1 Hänvisningsskylt, pil till vänster (kan fästas ovanför dörr eller
hängas i taket), enkelsidig, 555 x 180 mm
Om två skyltar med olika riktning på pilarna sätts upp ovanför
varandra ska pilarna samlas till höger.

71.2 Hänvisningsskylt, pil till höger, enkelsidig 555 x 180 mm

14 Skylt ”Hiss och trappor” (kan fästas ovanför dörr eller hängas i taket) 800 x 180 mm

26 Utstansad bokstav/pil bredvid dörr/på vägg till enhet. Höjd 400 millimeter.
Dessa skyltar rekommenderas på vit bakgrund/vägg. För mörk bakgrund/vägg, välj en ljus profilfärg, se
www.umea.se/profil Länk till annan webbplats.

Skylthållare

Skylthållare kan kompletteras med punktskrift och/eller relief-remsor. Behovet beror på verksamhetens
karaktär och om besökare ska röra sig fritt i lokalerna.

Skylthållare med utbytbart papper. Mall för pappersdelarna finns på www.umea.se/mallar Länk till annan webbplats..

 

17 Namnskylt vid arbetsrum,
möteslokaler med mera. Används i första hand före skythållare Modulex.
Skylthållarens storlek: 90 x 160 mm.
Pappersstorlek: 57 mm x 155 mm

17.1 Skylthållare Modulex, namnskylt vid arbetsrum, möteslokaler med mera (används i vissa fall, bland annat på stadshusområdet).
Skylthållarens storlek: 90 x 160 mm.
Pappersstorlek: 61 mm x 157 mm

13 A4 hänvisningsskylt i aluminiumplåt. På det klistras 3 mm klar plexiglas, till exempel vid klassrum för att sätta schema inuti, i hissar eller i trapphus vid varje våningsplan.
Skylthållarens storlek: 215 x 360 mm.
Pappersstorlek: A4 (stående)
Om skylthållarna placeras under varandra behövs endast en bård med Umeå
kommun-logotypen.

39 Större hänvisningsskylt (A3), till exempel i hiss,
trapphus vid varje våningsplan. Skylthållaren är i aluminiumplåt. På det klistras 3 mm klar plexiglas. Skylthållarens storlek: 483 x 305 mm.
Pappersstorlek: A3 (stående)


29
Mindre skylt (A5), till exempel namnskylt i vård- och omsorgs­boende med plats för namn, lägenhets­nummer och fotografi på den boende.
Skylthållarens storlek: 223 x 184 mm. Skylthållaren är i aluminiumplåt. På det klistras 3 mm klar plexiglas.
Pappersstorlek: A5 (liggande)

51 Skylt (A4) i plexiglas, vid entré, till exempel med verksamhetens, avdelningens eller entréns namn – enkelsidig, till exempel att sätta på vägg eller heltäckt yta.
Skylthållarens storlek: 302 x 283 mm
Pappersstorlek: A4 (liggande)

51.1 Skylt (A4) i plexiglas, vid entré, till exempel med verksamhetens, avdelningens eller entréns namn – dubbelsidig (logotypen syns från båda hållen), till exempel att sätta på glasparti eller glasdörr.
”Bården” fästs inifrån, papperet byts inifrån.
Skylthållarens storlek: 302 x 283 mm
Pappersstorlek: A4 (liggande)

50 Större skylt (A3) i plexiglas, vid entré, till exempel med verksamhetens, avdelningens eller entréns namn – enkelsidig, till exempel att sätta på vägg eller heltäckt yta.
Skylthållarens storlek: 433 x 355 mm
Pappersstorlek: A3 (liggande)

50.1 Större skylt (A3) i plexiglas, till exempel vid entré med verksamhetens, avdelningens eller entréns namn – dubbelsidig (logotypen syns från båda hållen), till exempel att sätta på glasparti eller glasdörr. ”Bården” fästs inifrån, papperet byts inifrån.
Skylthållarens storlek: 433 x 355 mm
Pappersstorlek: A3 (liggande)

79 Anslagstavla (standard i exempelvis idrottshall)
Totalmått: 1500 x 660 mm
Anslagsdel: 1500 x 500 mm
Forbo grå.

13.2 Plexi (A4) för information (standard i exempelvis idrottshall).
En med bård och två stycken plexi utan bård. Skylthållaren är av aluminiumplåt. På det klistras 3 mm klar plexiglas. Totalt mått: 891 mm plus cirka 30 mm distans mellan.
Pappersstorlek: A4 (stående)

Sidan publicerades www.umea.se/skyltarinomhus