Medskapande

Tomtebo strand ska växa fram i samverkan och med stor delaktighet av Umeåbor och intressenter.

Vi vill göra processen så transparent som möjligt och skapa hög delaktighet i framtagandet av detaljplan och skapandet av en hållbar boende- och livsmiljö. Syftet med delaktigheten och medskapandet är att samla, skapa och förmedla kunskap för att kunna skapa en hållbar stadsdel. En stadsdel där de boende kan känna delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut.

Se resultatet av genomförda dialoger och andra synpunkter

Vill du få inbjudningar till workshops och möten?

Aktuella dialogfrågor

Hur kan vi bli bättre på återbruk i bostadsområden?

Just nu vill vill veta hur man kan skapa bättre förutsättningar för att återbruka.

Vad krävs för ett hållbart vardagsliv?

Vad behöver finnas i staden, stadsdelen, kvarteret, huset, lägenheten? Vad behöver du själv göra?

Hur är din favoritplats?

Här kan du genom att svara på några frågor få veta vilken typ av favoritplats du gillar. Du kanske blir förvånad? Resultatet är gjort med glimten i ögat - men dina svar används som underlag i planeringen av offentliga rum.

Hur och var kan du få mer information och lämna synpunkter?

Dialogplatsen i skogen

Vid parkeringen, i korsningen Olle Fiskares väg/Carlskroken, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns en samlingsplats för delaktighet. En bänk som är ett konstverk av Jögge "Sur-Olle" Sundqvist finns på platsen. Fröet som spricker upp i något som vi inte vet vad det är eller vad det ska bli, ska symbolisera utvecklingen av Tomtebo strand som ska ske med stort medskapande av Umeåborna. Välkommen att svara på dialogfrågorna där.

Medskapande möten

Det kommer att genomföras workshops och möten under hela processen där vi tillsammans skapar Tomtebo strand.

Du kan komma med på inbjudningslistan för denna typ av workshops

Webben

Nu är du på kommunens webbplats. Här finns all kommunal information om planeringen av stadsdelen.

Eftersom det är ett samverkansprojekt finns också en portalwebb för Tomtebo strand – www.tomtebostrand.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där är byggaktörerna och de kommunala bolagen också avsändare. Den kommer att finnas kvar även efter att detaljplanen blivit klar.