3.1.2.2.8 Riskanalys omgivningspåverkan

Allmänt

Om anläggningsarbetena för det planerade projektet bedöms medföra risker med hänsyn till närliggande byggnader, anläggningar, system och verksamheter, kommer beställarens projektledare att se till att en riskanalys görs. Se även 2.2.6 Omgivande byggnader och anläggningar.

Krav

Riskkonsulten tar kontakt med den projekterande konsulten för att få kompletterande orientering och de underlag som behövs för riskanalysens genomförande.

Planeringen för riskanalysens inriktning och omfattning stäms av mellan upphandlad brand/riskkonsult och beställarens projektledare.

Resultat av riskanalysen som kan påverka utformning eller genomförande av projektet ska meddelas till beställaren, skriftligen eller under projekteringsmöte.

Avsnitt från riskanalysen som ska inarbetas och åberopas i AF eller MF/TB ska kommuniceras till den projekterande konsulten.

Filformat

Beskrivningar ingående i förfrågningsunderlag eller bygghandling levereras i pdf-format.

Sidan publicerades