3.1.2.2.4 Arbetsmiljöplan

Krav

En arbetsmiljöplan ska upprättas av konsulten som av byggherren utsetts till byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P). Arbetsmiljöplanen ska tas fram och innehålla punkter enligt 3.1.4 Arbetsmiljö på det underlag (mall) konsulten väljer i samråd med byggherren.

Arbetet med arbetsmiljöplanen ska följa AFS 1999:3 8 och 12a §§.

Arbetsmiljöplanen ska överlämnas vid byte av Bas, överlämningen ska följa det som beskrivs i 3.1.4 Arbetsmiljö och 4.4 Arbetsmiljö.

Bas-U ska efter överlämning hålla arbetsmiljöplanen uppdaterad i enlighet med 4.4 Arbetsmiljö.

Styrande lagstiftning och dokumentation

  • Arbetsmiljölagen 1977:1160
  • Arbetsmiljöförordningen 1977:1166
  • AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
Sidan publicerades