3.1.2.2.1 Administrativa föreskrifter

Krav

Administrativa föreskrifter ska upprättas enligt den AMA AF-mall som Umeå kommun, Gator och parker tillhandahåller tillsammans med Vakin (VA-kompetens i norr AB). Konsulten ska samordna administrativa föreskrifter med alla andra handlingar ingående i förfrågningsunderlaget/bygghandlingen.

Upprättandet ska ske i samråd med beställarens projektledare och med representanten för kommunens upphandlingsbyrå, i de fall det är Gator och parker som står som beställare.

Information om mallen

Mallen tillhandahålls av beställaren via Svensk Byggtjänsts databastjänst Beskrivningsverktyget. I mallen finns övergripande anvisningar samt rådstexter för hur den ska användas och anpassas till olika projektförutsättningar.

Mallen följer för närvarande AMA AF 12 och gäller tills den blivit uppdaterad för AMA AF 21.

Filformat

AF till förfrågningsunderlag levereras i pdf-format, eventuellt också som en kopia i docx-format enligt överenskommelse med Upphandlingsbyrån.

Sidan publicerades