Marknadsplats för byggåterbruk

En stor del av allt byggmaterial slängs eller energiåtervinns i Umeå. För att öka de cirkulära resursflödena inom bygg- och fastighetsbranschen har Umeå kommun i samarbete med branschen drivit arbetet med att öppna Umeås första marknadsplats för återbrukat byggmaterial. Målsättningen är att marknadsplatsen ska öppna under 2023.

Förberedande aktiviteter

Arbetet med att få en marknadsplats för byggåterbruk har föregåtts av många förberedande aktiviteter med syfte att identifiera möjligheter och hinder som behöver hanteras på vägen. Några av de genomförda aktiviteterna är:

  • Förstudie av Byggföretagen och Nätverket för Hållbart byggande och förvaltande 2021
  • Studiebesök på Dala Återbyggdepå i Borlänge 2022
  • Samverkansprocess inom Umeå kommunkoncern i syfte att skapa samsyn och gemensam målbild mellan de kommunala bolagen Vakin och Bostaden och de kommunala avdelningarna Fastighet, Arbetsmarknad och Näringsliv
  • Samverkansprocess mellan Umeå kommun och branschaktörer, också i syfte att skapa samsyn och gemensam målbild
  • Rundabordssamtal med fastighetsägare
  • Omvärldsbevakning och dialog med andra städer och innovationsprojekt
  • Dialog med politiska nämnder och utskott.
  • Intervjuer med byggföretag
  • Framtagande av analys och processkarta
  • Workshop: Hinder och möjligheter för beställare och utförare: Hur går vi vidare för att förverkliga en marknadsplats för byggåterbruk?

Innan marknadsplasten kan bli verklighet genomförs också en målgruppsinsiktsmätning och marknadsanalys.


Mer information

En del av projektet Den koldioxidsnåla platsen

De genomförda aktiviteterna har varit en del av projektet Den koldioxidsnåla platsen - ett projekt i två delar.

Den första delen genomfördes i ett samarbete mellan kommunen och Umeå universitet. Projektet genomfördes 2016–2019 med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå energi och Upab.

En fortsättning av projektet genomfördes 2020–2023, det med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå energi, Umeå kommunföretag, Skellefteå kommun och Göteborgs stad.

Den koldioxidsnåla platsen

Logotyper EU och Region Västerbotten.

Projektet har genomförts med stöd från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Sidan publicerades