Nudging - beteendedesign

Nudging, eller beteendedesign som det också kallas ibland, är en metod som syftar till att försiktigt ”knuffa” människor i rätt riktning, exempelvis när det gäller att agera hållbart.

Sommaren 2021 skapades ”Handbok för nudging” av sommararbetare inom projektet Den Kolidoxidsnåla Platsen. En av slutsatserna i handboken var att man skulle kunna göra nudgeinsatser i lunchrestaurangmiljö för att se ifall det leder till att människor ändrar sina invanda beteendemönster och agerar mer hållbart.

Nudgetest på restaurang Översten

Under hösten 2022 genomfördes två olika nudgeinsatser tillsammans med personal och ansvarig chef på Restaurang Översten för att testa om det skulle fungera. De områden som valdes ut var diskhantering och matsvinn.

Testet pågick under tio veckor och var uppdelat i tre delar: en mätperiod för att förstå nuläge och samla in datamaterial, en testperiod för att implementera insatserna samt en utvärderingsperiod för att sammanställa enkäter och fördjupad gruppintervju.

Test 1 - brickorna

Det första testet handlade om att flytta brickorna från deras ursprungliga plats i anslutning till matvagnen, till kassan. Syftet var att undersöka om färre gäster skulle använda bricka och därmed minska antalet körda diskmaskiner.

Test 2 - matsvinnet

Den andra insatsen handlade om att skylta kring buffén med uppmaningar om att hämta mat flera gånger istället för att lasta för mycket på tallriken första gången. Syftet var att undersöka om om uppmaningen kunde leda till att matsvinnet
minskade.

Illustration av skylten som användes under testet. På skylten står: "Det är okej att backa. Ta hellre en gång till om du inte blir mätt. Det är bara att smita före i kön."Förstora bilden

En skylt sattes upp i anslutning till buffébordet.

Uppföljning

Parallellt med testperioden gjordes en enkätundersökning där lunchgästerna på Restaurang Översten var målgruppen. Efter testerna genomfördes även en gruppintervju med personer som ätit lunch på restaurangen under testperioden för att fånga upp de kvalitativa aspekterna av testet.

Resultat och lärdomar

Mer information

En del av projektet Den koldioxidsnåla platsen

De genomförda aktiviteterna har varit en del av projektet Den koldioxidsnåla platsen - ett projekt i två delar.

Den första delen genomfördes i ett samarbete mellan kommunen och Umeå universitet. Projektet genomfördes 2016–2019 med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå energi och Upab.

En fortsättning av projektet genomfördes 2020–2023, det med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå energi, Umeå kommunföretag, Skellefteå kommun och Göteborgs stad.

Den koldioxidsnåla platsen

Logotyper EU och Region Västerbotten.

Projektet har genomförts med stöd från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Sidan publicerades