Korta fakta om Den koldioxidsnåla platsen

Projektet är en del av Umeås klimatarbete och den första delen genomfördes under åren 2016-2019. En fortsättning på projektet startade 2020 och pågick till april 2023.

Korta fakta om projektets del 2

Projekttid: januari 2020–april2023

Budget: 12 miljoner

Finansiärer

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Umeå kommun
 • Region Västerbotten
 • Umeå energi
 • Umeå kommunföretag
 • Skellefteå kommun
 • Göteborgs stad

Vi som jobbar i projektet

Lucas Röhlinger
projektledare 2020-2023
090-16 49 38
lucas.rohlinger@umea.se

Jennie Vennberg
kommunikatör
090-16 66 72
jennie.vennberg@umea.se

Cirkulär ekonomi

Liv Öberg
projektsamordnare
090-16 30 19
liv.oberg@umea.se

Hållbar konsumtion

Märta Streijffert
projektsamordnare
090-16 66 73
marta.streijffert@umea.se

Energi- och klimatstatistik

Erik Eklund
energi- och klimatrådgivare och projektsamordnare
090-16 16 85
erik.eklund@umea.se

Korta fakta om projektets del 1

Projekttid: november 2016-oktober 2019

Budget: 24 miljoner

Finansiärer

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Umeå kommun
 • Umeå universitet
 • Region Västerbotten
 • Upab
 • Umeå energi

Projektet har samarbetsöverenskommelser med

 • Energikontor Norr
 • Trafikverket
 • Naturvårdsverket
 • Visit Umeå
 • Kompetensspridning i Umeå AB
 • Bostaden

Vi som har jobbat i projektet tidigare

Anna Gemzell
tidigare projektledare
090-16 16 96
anna.gemzell@umea.se

Konsumtion och delning

Philip Näslund
tidigare projektsamordnare
090-16 66 71
philip.naslund@umea.se

Resor och transporter

Ida Lundström
trafikplanerare och tidigare projektsamordnare
090-16 53 43
ida.m.lundstrom@umea.se

John Bylund
trafikplanerare och tidigare projektsamordnare
090-16 53 76
john.bylund@umea.se

Linda Calmarsson
hållbarhetskoordinator, Upab och tidigare projektsamordnare
090-16 20 21
linda.calmarsson@umea.se

Boende och energi

Johan Sandström
energi- och klimatstrateg och tidigare projektsamordnare

Torgny Forss
energi- och klimatrådgivare och tidigare projektsamordnare
090-16 17 13
torgny.forss@umea.se

Beslutsstödsplattform

Ebba Sundström
samhällsplanerare och tidigare projektsamordnare
090-16 49 65
ebba.sundstrom@umea.se

Kompetensplattform

Katrin Holmqvist-Sten
tidigare koordinator
Umeå universitet
katrin.holmqvist-sten@umu.se

Projektet genomförs med stöd från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Sidan publicerades