Cirkulär ekonomi i upphandling

Varje år upphandlar Sverige för omkring 680 miljarder kronor, under 2019 upphandlade Umeå kommun för 3,2 miljarder kronor. Enligt Upphandlingsmyndigheten beräknas kommuner och regioners offentliga konsumtion leda till utsläpp på omkring 18 miljoner ton växthusgaser. Det är mer än utsläppen från inrikestransporter under ett år.

Cirkulär ekonomi som ett avgörande verktyg

Enligt beräkningar som gjorts av olika forskningsinstitut tror man att en cirkulär ekonomi skulle kunna minska Europas utsläpp av växthusgaser med uppemot 50 procent. En anledning är att återvinning är mycket mer energieffektivt framför utvinning av nya produkter. En annan är att produkter i en cirkulär ekonomi designas för att hålla längre och därför krävs inte lika mycket energi för att tillverka nya.

Dagens ohållbara resursanvändning leder till utarmning av biologisk mångfald, spridning av farliga ämnen och bidrar till klimatförändringarna. En cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av denna. Under föreläsningen kommer du få lära dig om detta och få tips kring hur du och din verksamhet kan tänka för att själva bidra till den cirkulära ekonomin.

Webinarium om cirkulär ekonomi

Vad innebär en cirkulär ekonomi? Hur kan enskilda anställda och verksamheter inom en kommun påverka genom de produkter vi använder i vårt vardagliga jobb?

Tillsammans med Svenska miljöinstitutet IVL, genomförde Umeå kommun ett webbinarium där deltagarna fick svar på frågor likt dessa och kunskap hur du kan bidra till den cirkulära ekonomin. Föreläsare var Karin Lindeberg och Elvira Molin från Svenska Miljöinstitutet IVL.

Webbinariet spelades in så att du kan titta på det i efter hand. Klicka på spelaren för att starta och välj helskärmsläge.

Mer information

Under 2020 har IVL skapat en studie om Cirkulär upphandling vid Umeå kommun, på uppdrag av projektet Klimathänsyn i upphandling (Umeå kommun). Rapporten finns att läsa på www.umea.se/klimatupphandling Länk till annan webbplats..

Webinariumet är en del av arbetet inom hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi i projektet Den koldioxidsnåla platsen 2.0. Länk till annan webbplats. Projektet finansieras av bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Sidan publicerades