Verkstäder som bygger förståelse och nya samarbeten

Tillsammans med några av organisationerna i Umeå klimatfärdplan har RISE utvecklat en workshopmetod som möjliggör samarbete och dialog mellan sektorer och branscher i samhället. Hela tiden med Umeås bästa för ögonen.

Vad är klimatverkstäderna

Klimatverkstaden är en kurerad process för att skapa nya sätt att prata med varandra – företag och kommun – om resan mot ett klimatneutralt Umeå. Metoden är utvecklat av RISE och pilotades under hösten 2022 tillsammans med 16 av företagen anslutna till Umeå Klimatfärdplan. Resultatet från Klimatverkstäderna har redan lett till flera samarbeten med klimatneutralt Umeå som mål. Under våren har fler anslutna företag i Umeå bjudits in, och metoden har exporterats till flera städer i Sverige.

– Klimatverkstaden var engagerande och ovanligt på ett bra sätt. Det är inspirerande att vara med om, att bygga samarbeten i det här formatet, det är något jag vill använda mer i framtiden, säger Simeon Hunter, arkitekt White Arkitekter.

Samarbeten över gränser

Ibland kan det vara svårt att hitta ett gemensamt språk över bransch- och sektorsgränserna. Men Klimatverkstäderna tillåter varje deltagare att komma till bordet både som en individ och som del i det lokala systemet. Det bidrar till ett undersökande samtal, där det blir möjligt att tillsammans skapa nya kopplingar och undersöka nya vägar för klimatomställning.

Metodens färgstarka arbetsmaterial i händerna på deltagarna bygger upp ett nytt landskap och synliggör den kollektiva intelligensen runt bordet.

– Det är så fint att bygga med fysiska objekt, att på ett konkret sätt lägga pusslet tillsammans i ett scenario där vi alla bidrar med bitar, säger Susanne Waleij, HR- och kommunikationschef Balticgruppen.

Klimatverkstaden tar en halv dag och piloterna visade att det är möjligt att på så kort tid hitta nya, kloka sätt, att använda den gemensamma kraften av stadens näringslivsaktörer.

– Det är slående hur snabbt alla deltagare var öppna och engagerade. Helt unikt faktiskt, att ett sådant förtroende skapats på så kort tid, säger Liv Öberg, utvecklingsstrateg Umeå kommun.

Klimatverkstäderna får spridning

Klimatverkstäderna är designade för att skapa nya samtal och resultaten har väckt uppmärksamhet långt utanför Umeås gränser.

– Många städer har visat intresse för Klimatverkstäderna som metod för dialog kring lokala klimatkontrakt. Det är roligt att det mod och den öppenhet som både kommun och företagare i Umeå visar, kan vara en ledstjärna i det viktiga och ofta svåra samarbetet mot ett klimatneutralt Sverige och Europa, säger Malin Johansson, senior projektledare RISE och ledare för Omställningslyftet.

Mer information

Sidan publicerades