Grönskande björkar i förgrunden ramar in Umeälven, där Lundabron sträcker sig från ena sidan till den andra.

Lundabron i Umeå.

Lundabron

Lundabron öppnades i december 2019. Byggandet var komplext och en rad faktorer inverkade på tidplanen. Allt i från berggrunden, som trots noggranna under­sökningar visade sig vara instabil på vissa punkter, till utmaningar i tillverkningen och monteringen av pylonerna och stålpriser och valutakurser.

I oktober 2020 blev Lundabron helt klar med färdiga grönytor och planterade träd. Vid det ena brofästet växer nu också Umeås nya park, Kvarnlunden, fram.

Lundabron ska finnas under lång tid, cirka 100 år och det är viktigt den är robust, säker och gestaltas väl.

Fakta om Lundabron

Längd: 179 meter

Bredd: Brodäcket är timglasformad för att öka stabiliteten på bron, 8 meter bred vid landfästena och 6 meter bred mitt på älven. Måtten innanför räcket, brobanan, är 6 och 4 meter.

Höjd över pyloner: 30,2 meter

Frihöjd under bron: 5,9 meter

Sidan publicerades www.umea.se/lundabron