Stäng

Den koldioxidsnåla platsen

Projektet Den koldioxidsnåla platsen har arbetat med att utveckla kunskap och metoder som underlättar för Umeås företag och invånare att göra hållbara val och minska sin klimatpåverkan.

Det har vi gjort genom att

  • engagera Umeåborna i klimatfrågorna och undersöka hur vi kan underlätta för en hållbar livsstil
  • lära oss fler arbetssätt och metoder för minskad klimatpåverkan från konsumtion
  • stödja restauranger och andra små och medelstora företag att göra sin verksamhet cirkulär, klimatsmart och hållbar
  • testa och utveckla stöd för beslut om klimatåtgärder och visualisera dem
  • utveckla metoder för att mäta och följa upp Umeåbornas klimatpåverkan från konsumtionen
  • ta del av andras kunskap och dela våra erfarenheter med andra.

Det är ett mångsidigt projekt med flera delaktiviteter som har resulterat i ny värdefull kunskap om metoder och förutsättningar för att utveckla service och tjänster som bidrar till minskade utsläpp.

Projektet bygger vidare på det erfarenheter från ett tidigare regionalfondsprojekt med samma namn och har finansierats av Tillväxtverket och Region Västerbotten Umeå kommun, Umeå kommunföretag, Umeå energi, Skellefteå kommun och Göteborgs stad.

Viktiga pusselbitar

Umeås arbete med klimatomställningen ligger i framkant i Europa. 2022 valdes Umeå ut som en av 100 europeiska pilotstäder som ska vara föregångare och nå klimatneutralitet redan till 2030. Den koldioxidsnåla platsen har bidragit med många viktiga pusselbitar i form av beslutsunderlag, analyser och lärdomar som lägger grunden till viktiga steg inom exempelvis elektrifiering, cirkulära affärsmodeller och stärkt samverkan mellan verksamheter branscher och samhällssektorer.

Ladda ner sammanfattningar av de två projekten eller klicka dig vidare i menyn för att fördjupa dig i någon av de olika delaktiviteterna.

Ett projekt i två delar

Den koldioxidsnåla platsen har varit en del av Umeå kommuns arbete för klimatomställning. Den första delen genomfördes i ett samarbete mellan kommunen och Umeå universitet. Projektet genomfördes 2016–2019 med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå energi och Upab.

En fortsättning av projektet genomfördes 2020–2023, det med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå energi, Umeå kommunföretag, Skellefteå kommun och Göteborgs stad.

Logotyper EU och Region Västerbotten.

Projektet har genomförts med stöd från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Sidan publicerades www.umea.se/co2platsen