Grafik som visar användarcentrerade plattformar. Att gå från produkten eller tjänsten i centrum, till användaren i centrum.

Umigo - är en digital plattform som ska underlätta delning av tjänster och varor mellan Umeåbor.

Dela Digitala plattformar

Genom att erbjuda rådgivning, stöd och mötesplatser skapar projektet möjligheter för nya entreprenörer, företag och privatpersoner att involvera sig inom delningsekonomin.

Projektet ökar kunskapen, skapa nätverk och lyfter goda exempel i Umeå. Projektet möjliggör även ett lärande om liknande projekt och byta erfarenhet och kunskap på lokal, nationell och internationell nivå.

Projektet erbjuder bland annat drop-in rådgivning, lärandeträffar, workshops, digital portal för med stödfunktioner för entreprenörer.

Två olika digitala plattformar testas, dels Sharing Umeå Toolkit och Umigo. Läs mer om dem nedan.

Sharing Umeå Toolkit

Milstolpar i projektet

  • Företagscoachning för Delningsentreprenörer- Umeå Wheels
  • Cooperative Cities konferens
  • Lunchseminarium delningsentreprenörer
  • Mock-up delningsportal Sharing Umeå Toolkit

Projektansvariga

Roger Filipsson, Coompanion
Rehman Amin, Coompanion

Umigo

Detta projekt handlar om användarcentrerade delningsplattformar och ska framför allt undersöka om dessa, bättre än resurscentrerade, klarar av att skapa tydliga nyttor och värden även bortom globala världsmetropoler.

Användarcentrerade delningsplattformar utgår ifrån dess användare och erbjuder ett samlat gränssnitt för alla de olika varu- och tjänstetyper (resurser) som kan finnas på delningsplattformar (som prylar, transporter, husrum, hantverks­hjälp och så vidare), är anpassade enligt varje enskild användares önskemål, och ger enskilda användare möjlighet att själva utveckla och äga egna delningsplattformar.

Milstolpar i projektet

  • Betaversion av Umigo för användartester
  • Digitalisering av Fritidsbankens utlån
  • Samåkning Strömbäcks Folkhögskola
  • Uthyrningstjänst av Delningspaviljongnen på Umeå universitet

Aktör

Per Levén, Umeå universitet
Oskar Ahlman, Umeå universitet

Kontaktpersoner

Roger Filipsson
Verksamhetsledare
Coompanion Nord
073-034 55 55
roger.filipsson@coompanion.se

Per Levén
Universitetslektor
Umeå universitet
090-786 70 65
per.leven@umu.se

Oskar Ahlman
Umigo
Umeå universitet
oskar.ahlman@umu.se

Sidan publicerades