Dela service- och mobilitetshub

Mobilitet och godstransporter är en prioriterad fråga där stadsdelen ska utformas så att hållbara färdsätt (buss, cykel, gång) bli det naturliga valet. Om ett annat färdsätt behövs ska det vara enkelt för de boende att dela och låna.

Målet av delprojektet är att ta fram kunskap om servicehubbar genom omvärldsbevakning och att testa faktiskt tjänster i befintligt stadsrum. Tjänsterna som testat ska utvärderas utifrån tillhandahållare, användare och vilken faktiskt nytta tjänsterna kan ha socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Milstolpar i projektet

Studiebesök på Cykelstället

  • Region Jämtland – Härjedalen projekt SMICE
  • Region Örebro tänktanken.nu
  • Uppsala parkering AB

Projektansvariga:

Lucas Röhlinger, Umeå kommun
John Bylund, Umeå kommun
Curt Jonsson, Upab
Magnus Stenvall, Umeå Energi

Kontaktperson

Curt Jonsson
affärsutvecklare
Upab
090-16 15 81
070-341 67 80
curt.jonsson@umea.se

Sidan publicerades