Projektidé för Vakin om att ta hand om sitt avfall

Dela Vakin Showroom

Ett mobilt och interaktivt showroom för att öka kunskap och engagemang om vatten och avlopp samt avfall och återvinning. Showroomet ska även inspirera till att se möjligheter med delningsekonomi. Besökaren ska gå från att vara passiv mottagare av information till en aktiv deltagare som tar egna initiativ.

Våra mål är att:

  • Öka kunskapsnivån och förändra beteendet hos invånarna inom vatten- och avfallsfrågor för en mer hållbar livsmiljö.
  • Inspirera och engagera invånarna till att själv driva och utveckla hållbarhetsarbete inom området vidare.
  • Inspirera till delningstjänster som ett led i ett förändrat beteende hos invånarna för en mer hållbar livsmiljö.
  • Hitta nya sätt att delge kunskap och information genom samverkan med olika aktörer

Milstolpar i projektet

Vakins utmaningar som kan påverkas med miljöriktigt beteende

Inom avfall och återvinning

  • Minska avfallsmängderna och öka återvinningen av förpackningar
  • Minska matsvinn och sortera ut matavfall
  • Ta hand om ditt farliga avfall

Inom vatten och avlopp

  • Värna vattnet
  • Minska fulspolningar
  • Gör rätt med fett!

Projektansvariga

Johanna Cory, Vakin
Elin Bäckman, Vakin

Kontaktpersoner

Johanna Cory
projektledare Vakin
090-16 37 31
072-534 35 56
johanna.cory@vakin.se

Elin Bäckman
projektkoordinator
090-163733
073-578872
elin.backman@vakin.se

Sidan publicerades