Dela Grönytor

Delningspaviljongen, Umeå universitet

Delningspaviljongen på Umeå universitet invigdes hösten 2019 och används flitigt för arbetsmöten utomhus tillsammans med Walk-and-talk-slingan runt campus.

Campusområdet, Umeå universitet ska öppnas upp för fler besökare från bland annat Norrlands universitetssjukhus. Projektet syftar till att öka campusområdets attraktivitet genom nyttjande av delningstjänster.

En paviljong som ska främja delning invigdes i september 2019. Det är en mötesplats för delning av aktiviteter, hållbara verksamheter, kunskap och utomhusytor. Nya samverkansformer testas mellan fastighetsägare.

Milstolpar i projektet:

  • Sweco workshop tillsammans med projektdeltagare.
    Redovisningen från workshopen (pdf)
  • Arbetsterapeuter/datavetare studentarbete kring flödesmätningar.
    Behovsanalyser hos målgrupper och prototyputvecklande (pdf)
  • Invigning av delningspaviljong september 2019
  • Ändrat gångstråk mellan Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet för lättare delning
  • Upphandla och planera för utomhusarbetsplatser och digitala utomhusskärmar innan årsskiftet 2019-20

Artiklar:

Delade resurser skapar liv på Campuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Aktum maj-2019)

Ett rum i det gröna där man träffas och delarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ( Umeå universitet - sept 2019)

"Ute är det nya inne" - Akademiska hus (pdf)

Projektansvariga:

Lisa Redin, Umeå universitet
Stina Hildingsson, Umeå universitet
Olov Bergström, Akademiska hus
Susannah Ottenius, Akademiska hus
Berit Nygren, Region Västerbotten

Kontaktperson

Lisa Redin
Samordnare Dela grönytor
Umeå univerisitet

090-786 68 10
072-143 28 68
lisa.redin@umu.se

Sidan publicerades