Man sitter och visar med händerna något för en kvinna.

Livliga diskussioner är vanligt inom Umeå klimatfärdplan och nu är det dags för fler.

Leda omställning tillsammans!
Var med på lärandeträffar våren 2024

Under våren ges en exklusiv möjlighet för alla vi organisationer i Umeå klimatfärdplan att stärka vår egen och gemensamma förmåga att leda omställning.

Klimatomställningen kommer att medföra stora systemskiften i vårt samhälle de kommande åren, sskiften som kommer att påverka våra organisationer och våra arbetssätt. Genom större förståelse för systemet Umeå och för varandras utmaningar skapar vi större genomslagskraft i våra satsningar och våra organisationer står bättre rustade för det stora systemskifte samhället står inför.

Initiativet "Leda omställning tillsammans " syftar till att stärka organisationerna genom att bygga upp en gemensam kunskapsbas, främja gemensamt språkbruk och underlätta samverkan för omställningsarbete.

Detta för att stärka vår samlade förmåga att på bästa sätt stötta varandra i vår omställning- och innovationsresa.

Dela erfarenheter och få samsyn

Under ett antal träffar kommer vi att lära oss mer om hur vi kan leda mellan våra organisationer, vilken kultur- och ledarskap som främjar innovationer samt hur våra organisationers utmaningar ser ut ur ett systemperspektiv.

Träffarna är inte bara ett tillfälle för personlig kompetensutveckling utan handlar även om att lära känna andra och varandras verksamheter, dela erfarenheter och tillsammans skapa samsyn och ny handlingskraft.

Unik plattform för kunskapsutbyte

Tillsammans med RISE erbjuder vi en unik plattform för kunskapsutbyte, där du får möjlighet att reflektera och diskutera med andra ledande aktörer i Umeå omkring erfarenheter och strategier för att möta omställningsutmaningar som finns hos de flesta organisationer.

Begränsat antal platser

Antalet platser är begränsade. "Leda omställning tillsammans” består av fyra fysiska lärandeträffar, så tveka inte att anmäla dig här nedan senast måndag 22 januari. Alla aktörer i Umeå klimatfärdplan kommer samtidigt att ha möjlighet att delta i våra fördjupningswebbinarier mellan träffarna.

För vem? Du som leder förändringsarbete inom klimatfärdplanens olika fokusområden och åtaganden, såsom hållbarhetsstrateger, innovationsledare och projektledare.

Missa inte denna chans att utveckla dina färdigheter, bredda ditt nätverk och bidra till en hållbar framtid helt kostnadsfritt.

Varmt välkommen till en inspirerande resa i omställningens tecken!

Kansliet för Umeå klimatfärdplan

Kontakt

Johan Sandström, RISE

Samordnande lärandeträffar Leda omställning tillsammans!

johan.o.sandstrom@ri.se


Lucas Röhlinger

projektledare

lucas.rohlinger@umea.se

Sidan publicerades