Umeås klimatavtryck ur ett konsumtionsperspektiv

De konsumtionsvanor vi har och de köpbeslut vi fattar påverkar klimatutsläppen olika mycket. Som en av de första kommunerna i Sverige har Umeå kommun beräknat klimat­avtrycket från konsumtionen i Umeå.

Sedan tidigare har Umeå kommun haft mycket data om resvanor och energianvändning i Umeå men på andra områden fanns väldigt lite information om Umeåbornas konsumtionsvanor, till exempel när det gäller mat, kläder och prylar.

Enkätundersökning

För att få en bättre kunskap om läget i Umeå genomförde klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen under våren 2018 en undersökning av konsumtionsvanorna i Umeå. Ett statistiskt representativt urval på 4 004 Umeåbor bjöds in och 1 475 personer svarade.

Svaren i undersökningen har sedan legat till grund för en beräkning av de klimatutsläpp konsumtionen orsakar. Beräkningarna har gjorts av Stockholm Environment Institute (SEI).

Rapporter

Undersökningen har resulterat i två rapporter:

Se en presentation av SEI:s klimatberäkning och rapport

Ljudet är dåligt de första minuterna men blir bättre därefter.

Umeå kommun satsar på klimatet

Undersökningen om konsumtionsvanor och klimatberäknigen är en del av Umeå kommuns klimatarbete och genomfördes i ett klimatprojekt med stöd från bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Mer om klimatprojektet

Logotyper Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Projektet genomförs med stöd från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten.

Sidan publicerades www.umea.se/konsumtionsvanor