Klimatsmart bostadsrätt

Hur kan bostadsrättföreningarna i Umeå underlätta för människor att leva mer hållbart?

Som en del i Umeå kommuns klimatarbete har vi under 2018 bjudit in till en serie eminarier om hur Umeås bostadsrättsföreningar kan göra det enklare för människor att leva mer hållbart. Se vår film om satsningen!

Genomförda träffar

  • Hållbara bostadsrättsföreningar
  • Främja hållbar konsumtion och lär dig söka ekonomiskt stöd.
  • Producera el med solceller på huset.
  • Fördjupande workshop om solel
  • Energieffektivisering
  • Hållbara resor och transporter
  • Uppvärmning och värmesystem

Informationsmaterial

Missade du någon av träffarna? Här kan du ta del av presentationsmaterial och andra typer av stödmaterial och länktips.

Information och stödmaterial

Umeå kommun satsar för klimatet

Seminarieserien har varit en del av Umeå kommuns klimatarbete som genomförts i samarbete med Umeå universitet och med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Upab och Umeå energi.

Seminarieserien arrangeras av klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen.

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Sidan publicerades