Informationsmaterial

Stödmaterial för hållbara bostadsrätter

Här hittar du presentationer från våra träffar för bostadsrättsföreningar. Här finns också dokument och länkar till bra stödmaterial inom de olika ämnena som vi tar upp på seminarierna. 

Hållbarhet och klimat

Presentationer från 16 maj:

Ekonomiskt stöd, avfall och hållbar konsumtion

Presentationer från 4 juni:

Stödmaterial och länkar:

Producera egen el med solceller

Presentationer från 19 juni och workshop 13 september:

Stödmaterial:

Energieffektivisering

Persentationer från 25 september:

Värmesystem

Presentationer från 26 november:

Hållbara resor och transporter

Mer information

Seminarieserien arrangeras av klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen.

Läs mer om projektet här.

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Sidan publicerades