Flygfoto från byggnationer på Tomtebo.

Med hjälp av delningstjänster ska integration av nyanlända testas på Tomtebo.

Dela Viva integration

Detta delprojekt har som mål att skapa en hållbar miljö och goda förutsättningar för integration. Projektet arbetar för att resurser kan tillskapas till de boende via delningstjänster likväl som att delningstjänster och plattformar kan skapa möjligheter till arbete och en social hållbarhet.

Viva Integration arbetar för att etablera en god mottagande av nyanlända vuxna personer och deras familjer som blir anvisade till Umeå kommun via Migrationsverket efter att de har fått uppehållstillstånd. De nyanlände har tidigare antingen bott på ett anläggningsboende i en kommun i Sverige, eller kommit på kvot genom FN:s flyktingorgan UNHCR eller som anknytning till en familjemedlem eller ett ensamkommande barn. Viva Integration´s ansvar omfattar även de nyanlända personer som har valt att bosätta sig självmant i Umeå, utan anvisning.

Milstolpar i projektet

 • Invigning av boendet på Tomtebo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med 44 lägenheter
 • Workshop med flyktinghandläggare i hållbar integration
 • Inflytt av de första hyresgästerna mars 2019
 • Samarbete med Kultur Umeå kommun och Stärkta Bibliotek
 • Deltagarna i Hackaton med studenter vid Handelshögskolan, Umeå universitet
 • Workshop med de boende om delningsekonomi
 • Cykelkaravan med Vän i Umeå till Ersbodafestivalen
 • Cykelpool med begagnade cyklar i huset
 • En verktygslåda för delning för hyresgästerna har köpts in
 • Ett delningsbord har installerats i foajén
 • Träffar med Coompanion om företagande i delningsekonomi
 • Röda korset, Svenska kyrkan och föreningen Vän i Umeå har flera digitala möten och utomhusaktiviteter som de boende har fått information om bland annat: Digital läxhjälp, Digital språkvän, Promenadgrupper
 • Klädbytardag med Umeåbor i februari 2020 i boendet på Tomtebo

Artiklar:

Lägenheter från Shanghai ska lösa bostadskrisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ( VK 181120)

Aktörer

Ahmet Gümüscü
Carina Lindberg

Kontaktpersoner

Ahmet Gümüscü
Samordnare
Umeå kommun
090-16 12 53
ahmet.gumuscu@umea.se

Sidan publicerades