GDPR Fördjupningsseminarie

Det är Kommunstyrelsen i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att kunna administrera arbetet med Umeå klimatfärdplan och skicka ut relevant information och inbjudningar till deltagande organisationer.

Den lagliga grunden för behandlingen är att den sker för att uppfylla ett nödvändigt allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge fördjupningseminarierna är aktiva och uppgifterna kommer därefter att gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Dina personuppgifter får bara överföras till ett land utanför EU/EES under vissa förutsättningar, kontakta dataskyddsombudet om frågor om överföring till tredjeland uppstår.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag till exempel enligt offentlighetsprincipen.

Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, gör du det enklast genom att kontakta oss på strategiskutveckling@umea.se

Sidan publicerades