Flyttvana

En tjänst för nya resvanor efter flytten

Vid stora förändringar i livet, till exempel en flytt, är förutsättningarna att skaffa sig en ny vana ofta ganska goda. Med tjänsten Flyttvana undersöker vi hur en flytt kan bli starten på nya hållbara resvanor.

Tillsammans med den ekonomiska föreningen A Win Win World och kommunerna Eskilstuna, Uppsala och Sundbyberg har Umeå kommun deltagit i en genomförbarhetsstudie för en ny tjänst kallad Flyttvana.

Tjänsten låter kommuner kommunicera med nyflyttade invånare för att hjälpa dem att anamma klimatsmarta resvanor i samband med sin flytt. Totalt gjordes 482 utskick till personer som flyttade till eller inom Umeå. Tre fjärdedelar av gruppen fick ett sms till webbsidan för nyinflyttade. En fjärdedel var kontrollgrupp och fick ett sms till kommunens startsida.

Majoriteten av gruppen som fick länk till Flyttvana svarade att sms och webbsida varit till nytta för dem. 67 procent gav minst tre stjärnor av fem möjliga. En tredjedel svarade att utskicken och webbsidan gjort att de nu planerar att byta till ett mer hållbart transportval. Endast 1,8 procent av mottagarna valde att avregistrera sig för framtida SMS.

Energimyndigheten står för den största delen av genomförbarhetsstudiens finansiering. A Win Win World svarar för en mindre del och varje deltagande kommun finansierar de kostnader som uppstår specifikt för den kommunen.

Umeå kommun deltar i studien som en del av kommunens klimatarbete genom projektet Den koldioxidsnåla platsen och finansieras bland annat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Sidan publicerades