Kampanj för cykling

Kampanjen Bryt upp handlar om att få fler att cykla utan pekpinnar. I stället för att framhålla argument som hälsa, miljö och ekonomi har vi satsat på att fånga den genuina frihetskänslan som många känner i sin relation till cykling. Och det verkar funka!

Det händer en hel del i cykelstaden Umeå! Sedan 2017 pågår arbetet med att skapa flera nya cykelöverfarter runt om i stan och 2018 öppnade kommunen en helt ny samlingsplats för cyklister i centrum, med parkering under tak, uthyrning av eldrivna lådcyklar, cykeltvätt och mycket mer.

I projektet Den koldioxidsnåla platsen har vi arbetat för att att de här nyheterna ska bli mer kända för invånarna och därför genomförde vi cykelkampanjen Bryt upp under sommaren 2018. Som en del av kampanjen kunde Umeåborna tävla med sina bilder av livet på cykeln.

Kampanjresultat

Kampanjmätningen visar att kampanjen har haft effekt:

  • 54 procent av de tillfrågade som har uppmärksammat kampanjen svarade att den lockade till att cykla. Bland män var motsvarande siffra 61 procent.
  • 63 procent har reflekterat över sina resvanor och bland kvinnor var den siffran 77 procent.
  • 18 procent har antingen testat att ta cykeln oftare eller testat att hyra en U-bike lådcykel.

Kampanjens utformning

Film

Kampanjfilmen – som har visats på bio och i sociala medier – är en kort film där vi möter lokala Umeåcyklister i vardagliga situationer, och får små glimtar ur verkligheten. Inläsare av dikten ”I rörelse” är Umeåartisten Nathalie ”Cleo” Missaoui.

Annonstavlor

Filmen föregicks av annonstavlor med citat från dikten. Kampanjens första vecka var en så kallad "teaser" med avsändar­lösa affischer på annonstavlor i syfte att väcka nyfikenhet. Andra veckan byttes affischerna ut mot nya affischer med nytt citat från dikten och denna gång med en tydlig avsändare.

Om projektet bakom kampanjen 

Kampanjen är en del av Umeå kommuns klimatarbete och genomfördes i projektet Den koldioxidsnåla platsen i sam­arbete med Umeå universitet. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Upab och Umeå energi.

Den koldioxidsnåla platsen

Sidan publicerades www.umea.se/brytupp