Resor till arbetet

Kampanjer och tävlingar för hållbara resor till arbetet

Under våren 2019 genomfördes kampanjer för att uppmuntra och underlätta hållbara och hälsosamma färdsätt till och från arbetet. Kampanjerna var riktade till boende i Sävar och Stöckebygden eller anställda på på Volvo och Komatsu.

Utmaningen var att resa så hållbart som möjligt, till exempel att gå, springa, cykla, åka rullskidor till arbetet, åka kollektivt eller samåka, i stället för att köra ensam i bil. Under våren 2019 genomfördes fyra olika kampanjer och tävlingar.

Prova på elcykel

Under två veckor vardera fick totalt 36 personer chansen att testa pendla till arbetet med elcykel.

Testa bussen

Anställda på Komatsu och Volvo och boende i Sävar eller Stöcke erbjöds möjlighet att prova på kollektivtrafik gratis under en månad.

Testa samåkning – hitta din resekompis i en app

För båda arbetsplatserna och tätorterna skapades grupper i appen Skjutsgruppen för att underlätta samåkning till och från orterna och arbetsplatserna. Till det skapades även en kampanjfilm som du kan se här nedanför.

Tävlingen ”Motionera mera!"

Under perioden 15 maj–14 juni kunde Volvo, Komatsu, Sävar och Stöcke delta i tävlingen ”Motionera mera!”. I appen ”Tappa Pro” loggades antal steg som varje deltagare gick eller sprang, vilket ger poäng. Övriga aktiviteter registreras av användaren och omvandlas till poäng.

Mer information

Om projektet

Satsningen på hållbara och hälsosamma resor till och från arbetet har varit en del av Umeå kommuns klimatarbete och genomförs med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerotten, Umeå energi och Upab. Arbetet genomförs till stor del av upphandlade konsulter från Trivector.

Mer om projektetDen koldioxidsnåla platsen

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Sidan publicerades