Bilfritt resande

I tre måndader testade tio hushåll i Umeå att klara sin vardag utan egen bil. Vi ville undersöka hur en kombination av mobilitetslösningar kan underlätta för ett bilfritt liv.

Så gick testet till

Under tre månader, 15 september till 15 december, lät alla deltagarna den egna bilen stå till förmån för andra färdsätt. De deltagande hushållen hade tillgång till

  • busskort för lokaltrafik till alla i hushållet
  • el-cykel
  • eldrivna lådcyklar att hyra
  • bilpool (kostnader för medlemskap och bensin ingick, hyra tillkom).

Analys av intervjuer

Deltagarna djupintervjuades före, under och efter testperioden av forskare på Handelshögskolan i Umeå. Syftet med intervjuerna var att fördjupa kunskapen om vilka hinder och möjligheter som fanns för att vidareutveckla kombinerad mobilitet som tjänst. Samtidigt undersökte vi också om delagarna med hjälp av den här typen av tester kunde upp­muntras att använda bilen i mindre utsträckning.

Ladda ner rapporten Tre månader utan bil , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Våra tips och lärdomar

Vi utvärderade genomförandet av aktiviteten, samlade våra erfarenheter, lärdomar och delar här med oss av våra tips för framtida bilfria testgrupper.

Ladda ner rapporten Bilfri testgrupp – så gjorde vi , 855.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Se vår film om bilfria testgruppen!

Umeå kommun satsar för klimatet

Bilfri-satsningen är en del av Umeå kommuns klimatarbete som sker i samarbete med Umeå universitet och med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Upab och Umeå energi.

Den koldioxidsnåla platsen

Sidan publicerades www.umea.se/bilfri