Stäng

Hållbara resor

Umeå växer och fler människor rör sig i vår stad. För att minska Umeås klimatpåverkan, undvika trängsel och förbättra luften är det viktigt att vi reser hållbart. Projektet Den koldioxidsnåla platsen har testat och utvecklat metoder för att fler ska välja bussen eller cykeln i stället för bilen.

Tre bilfria månader

Tio familjer fick hjälp att ta steget över tröskeln och leva bilfritt under tre månader. Flera av dem har nu gjort sig av med bilen! Dessutom har deras bilfria liv skapat nya beteenden och följdeffekter.

Läs mer på umea.se/bilfri

Mobilen mäter Umeåbornas resvanor

Hur påverkas Umeåbornas resvanor av vädret? Den frågan kan data från vår resvaneundersökning med appen TravelVu nu svara på. Genom att samköra väderdata med data från appen kan vi notera att hela 65 procent av cyklisterna väljer bort cykeln när höstvädret övergår till vinterväder. Resespåren ger en en ökad förståelse för hur Umeåborna väljer färdmedel och vilken typ av ärende de har med sina resor, vilket är en viktig grund när vi planerar för ett mer hållbart resande i Umeå.

Läs hela rapporten:

Cykelkampanjen Bryt upp

Med cykelkampanjen Bryt upp ville projektet väcka känslor för cykling och uppmärksamma Umeåborna om alla insatser som görs för att underlätta för cyklisterna. Vår kampanjmätning visar att kampanjen har haft effekt. Hela 54 procent av de som hade sett kampanjen svarade att den lockade till att cykla. Bland män var motsvarande siffra 61 procent.

Läs mer på umea.se/brytupp

Cykelstället

I september 2018 uppmärksammade projektet det nybyggda Cykelställets öppnande. Där kan Umeåborna bland annat hyra en plats i ett låst och uppvärmt garage, pumpa däck, tvätta cykeln, hyra en eldriven lådcykel eller bara sitta ner och ta en paus.

Läs mer på umea.se/cykelstallet

Lådcykelpoolen U-bike

U-bike är namnet på en uthyrningspool med eldrivna lådcyklar som gör det möjligt att hyra en eldriven lådcykel i Umeå. I projektet har vi arbetat för att öka användningen och göra cykelpoolen känd bland Umeåborna. Vid projektets slut hade poolen nått taket på 250 anslutna användare.

www.umea.se/ubike

Hållbart till jobbet

Hur kommer det sig män oftare tar bilen till jobbet än kvinnor? Och vad kan en kommun göra för att människor i samhällen utanför tätorten ska resa mer hållbart. Genom fokusgruppsintervjuer har vi utforskat vi normer, hinder, möjligheter och drivkrafter som ska få fler att resa hållbart till arbetet. Resultatet använde vi sedan för att utforma en satsning på två arbetsplatser och de två samhällena Sävar och Stöcke.

Läs mer på umea.se/testresenar Öppnas i nytt fönster.

Mötesplats för hållbara transporter

Den 19-21 september 2018 stod Umeå värd för mobilitetskonferensen Civitas Forum. Nära på 500 deltagare från hela Europa. och andra delar av världen deltog. I samband med konferensen arrangerade vi i projektet Den koldioxidsnåla platsen en mötesplats för deltagare och Umeåbor för att mingla och samtala kring framtidens mobilitet i Umeåregionen och hur vi tillsammans skapar förutsättningarna för hålllbara resor och transporter.

Nästan 200 förbipasserande stannade till vid vår mötesplats för att tävla med tips på hållbara utflyktsmål och både konferensdeltagare och Umeåbor passade på att tycka till om vilka åtgärder som måste till för att få en omställning. Som en del av Trafikantveckan och SEE hållbarhetsveckan arrangerades också tre lunchsamtal.

Ambussadörer gjorde en bussig sommar

Sommaren 2017 uppmärksammade vi bussen som transportmedel för utfykter till bland annat bad och muséer. Till vår hjälp hade vi ett antal ambussadörer som i utbyte mot ett periodkort för lokaltrafiken instagrammade om sina sina bussresor under hastaggen #bussigsommar och #ambussadör. En särskilt framtagen karta pekade också ut några av de besöksmål som är enkla att ta sig till med buss. Den marknadsfördes med bland annat en fototävling i sociala medier.

www.umea.se/bussigsommar

Innovationer för vintercykling

Hur får vi fler att cykla på vintern? Det var utmaningen som ett antal studenter inom samhällsplanering fick av oss under en kurs på Designhögskolan. Det resulterade i flera roliga idéer, som senare blev kommunens bidrag i innovationstävlingen "Cykel plus minus". Bland idéerna kan nämnas ett problemlösningsspel för trafikplanerare och ett event för vintercykling.

Uppmuntra hållbart resande under byggprojekt

Samtidigt som projektet pågick genomförde kommunen en stor ombyggnation av bussterminalen Vasaplan där all lokaltrafik passerar. Vid flera tillfällen då resenärer påverkades av byggnationerna genomförde projektet event i med uppmuntrande budskap till stadens hållbara resenärer.

Fler möten med invånarna

Under projekttiden har projektet vid flera tillfällen arrangerat event där Umeåborna får möjlighet att möta kommunens trafikplanerare, lämna synpunkter och få tips på hållbara resvanor.

Vill du veta mer?

Blir du nyfiken på något av det vi har gjort? Vill du veta mer om våra erfarenheter och lärdomar får du gärna kontakta oss!

Läs mer om projektet Den koldioxidsnåla platsen

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Sidan publicerades