Fritid, föreningsbyrån

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag är att

  • möjliggöra fritid för unga
  • möjliggöra fritidsaktiviteter för prioriterade grupper
  • möjliggöra nyttjande av anläggningar
  • skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv.

Vi lovar att

  • erbjuda rådgivning och samverkan kring föreningsfrågor
  • fördela, boka och ge tillträde till lokaler och anläggningar
  • hantera ansökningar om lotteritillstånd
  • hantera kommunens föreningsbidrag
  • möjliggöra ett jämlikt fritidsutbud.

Vi vill bli bättre

Vi vill gärna att du framför synpunkter och utvecklingsförslag. Du kan lämna dina synpunkter direkt till personalen eller via kommunens webb.

Dialog och synpunkter

Vill du veta mer?

Läs mer om vår verksamhet.

Fastställd

Av fritidsnämnden 2017-12-13

Sidan publicerades