Näringsliv

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Umeå kommun Näringsliv är kommunens operativa organ för näringslivsutveckling och tillväxt. Vi arbetar i nära samverkan med näringslivet och dess organisationer, universiteten och andra aktörer. Vi har erfarenheter, nätverk, resurser och befogenheter i näringslivsfrågor. I verksamheten ingår att initiera och stödja åtgärder som främjar utveckling och förnyelse av näringslivet generellt och inom specifika profil och utvecklingsområden.

Umeå kommun Näringsliv utgör den naturliga länken mellan kommunen och näringslivet. Inom kommunen svarar avdelningen för att bevaka och företräda näringslivets intressen rörande kommunal service, etablering, infrastruktur, innovation och nyföretagande. Umeå kommun Näringsliv ansvarar även för kommunens externa marknadsföring för att brett bygga kunskap om Umeå och för att attrahera investerare, studenter, kompetent arbetskraft och besökare.

Vi lovar att

  • alltid uppträda professionellt och engagerat i externa och interna kontakter
  • ha en aktiv och utåtriktad kontaktverksamhet
  • skyndsamt besvara de frågor och ärenden som inkommer till avdelningen
  • ta initiativ till och stödja åtgärder som bedöms främja utvecklingen av Umeå och dess näringsliv
  • arbeta i nära samarbete och partnerskap med näringslivet, dess organisationer och Umeås universitet för att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt i Umeå.

Vi vill bli bättre

Förslag, funderingar och önskemål på hur vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet ytterligare tas tacksamt emot.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Umeå kommun Näringsliv. Du återfinner våra kontaktuppgifter på www.umea.se/naringslivsservice
Besöksadress: Stadshusområdet, Skolgatan 31A, Kuben, 2 trappor.
Telefon: 090-16 32 10
E-post: naringsliv@umea.se

Fastställd

Kvalitetsdeklarationen är fastställd av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-19 och gäller tills vidare. Senaste översyn: 2019-03-29

Sidan publicerades